Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS: Vertrouwen industrie minder negatief

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in juli licht verbeterd ten opzichte van juni. Deze lichte verbetering volgt op negen opeenvolgende dalingen van het producentenvertrouwen. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de ondernemers in de industrie voor de periode augustus-oktober een kleine toename van de bedrijvigheid verwachten.

Licht verbeterde stemming
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de Nederlandse industrie, komt in juli uit op .1,4. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van juni toen de stemmingsindicator .2,3 was, het laagste niveau sinds februari 1994. Deze verbetering van het vertrouwen is onder andere toe te schrijven aan de verwachting van de ondernemers dat de productie in de periode augustus-oktober iets zal toenemen. Ook het oordeel van de ondernemers over hun orderpositie en voorraden gereed product draagt aan de verbeterde stemming bij.

Oordeel orderpositie licht verbeterd
Het oordeel van de industriële ondernemers over hun orderpositie is in juli licht verbeterd. De Nederlandse industriële ondernemers hebben in juli weliswaar minder orders binnengehaald, maar een lagere orderontvangst is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dit geldt voor zowel de buitenlandse orders als voor de orders uit het binnenland. De werkvoorraad van de Nederlandse industrie neemt opnieuw iets af. Het indexcijfer van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is in juli uitgekomen op 95,3 (juni 2000=100).

Vooruitzichten komende drie maanden
De ondernemers in de consumptiegoederenindustrie verwachten voor de periode augustus-oktober een toename van hun productie. Bovendien is de orderontvangst in juli in deze sector enigszins aangetrokken. Een lichte toename van de productie wordt verwacht door de ondernemers in de halffabrikatenindustrie. De orderontvangst in deze sector is in juli evenwel gedaald. In de investeringsgoederen industrie tenslotte is de orderontvangst net als vorige maand gedaald en wordt voor de komende drie maanden geen toename van de productie verwacht.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. Een toelichting op de berekeningswijze en interpretatie van het producentenvertrouwen is te vinden op de CBS-internetsite
https://www.cbs.nl/nl/producten/artikelen/bedrijfsleven/industrie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vertrouwen industrie minder negatief '
Lees ook