Gemeente Den Helder

AFGEKEURDE SPEELTOESTELLEN MAKEN PLAATS VOOR NIEUWE

datum: 14 september 2001

Dinsdag 18 september worden op drie plaatsen in de stad nieuwe speeltoestellen geplaatst: op de buurtspeelplek aan het einde van de Bassingracht, op de buurtspeelplek in de Maasstraat en bij basisschool De Fontein. Vorige week zijn al nieuwe toestellen neergezet bij het speelkasteel in Middelzand. De afwerking van de grond (gras inzaaien c.q. bestraten) volgt binnenkort.

Begin dit jaar zijn alle speeltoestellen in Den Helder en Julianadorp grondig geïnspecteerd op de geldende veiligheidsnormen. Deze normen zijn vastgelegd in het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Uit de inspectie bleek dat veel van de bestaande speeltoestellen niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. De nieuwe inrichting van de speelplekken is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nota `spelen in Den Helder'.

Maasstraat Het buurtspeelplekje aan de Maasstraat is eerst helemaal opgeknapt: alle oude toestellen zijn weggehaald en het terrein is geëgaliseerd. Dinsdag a.s. worden een glijbaan, een duikelrek en een wip geplaatst. Later volgt nog een dubbele schommel. Inrichting van de buurtspeelplek is gebeurd na onderling overleg tussen de wijkcommissie van de Woningstichting, de buurtbewoners en de gemeente. Buurtbewoonster mevr. A. de Lange was een grote stimulator in de totstandkoming van deze speelplek. Het onderhoud en beheer van de speeltoestellen ligt in handen van de buurtbewoners. Glijbaan, duikelrek en wip worden door de gemeente betaald, op basis van de voorwaarden voor buurtspeelplekken in de nota `spelen in Den Helder'. Voor de dubbele schommel was in deze pot echter geen geld meer. Een flinke bijdrage van de wijkcommissie en uit het budget van de wijkconciërge, maakten de dubbele schommel alsnog mogelijk.

Bassingracht (Onrust) Bij de buurtspeelplek aan de Bassingracht zijn vorige week alle oude speeltoestellen verwijderd. Dinsdag wordt de speelplek voor vooral jonge kinderen, opnieuw ingericht met een schommel, een wip en enkele veerelementen (`wipkippen'). Ook het oude hekwerk wordt vervangen. De speelplek blijft openbaar toegankelijk. Met de buurtbewoners is afgesproken dat zij, in overleg met de wijkconciërge, voor het onderhoud en het beheer zorgen.

Middelzand - speelkasteel Vorige week zijn bij de speelplek `Het Kasteel' in Middelzand nieuwe speeltoestellen geplaatst. Al voor de grote vakantie werd afgekeurde kabelbaan verwijderd. Op deze strook, aan de kant van het Breewijd, staan nu een klim-, klauter- en glijtoestel, een evenwichtsbalk, een betonnen zandbak en een driedelig duikelrek. Verspreid over de speelplek zijn drie banken geplaatst. De prullenbakken volgen nog. Volgende week wordt het gras ingezaaid. Ook deze speelplek is ingericht in overleg met de buurtbewoners. `Het Kasteel' is een zogenoemd steunpunt-speeloase. Het onderhoud en beheer is in dit geval voor de gemeente.

Basisschool `De Fontein' Geld van de rijksoverheid, gemeente, eigen middelen en subsidies hebben geresulteerd in verschillende nieuwe speeltoestellen van PC basisschool `De Fontein'. Bij het hoofdgebouw aan de Korvetstraat 1 worden dinsdag 18 september een klim-, klauter- en glijstoestel en een duikelster geplaatst. Bij het gebouw aan de Korvetstraat 3 komt ook een duikelster en een klim- en klautertoestel. De gemeentelijke bijdrage is f 10.000,= ( _ 4.538). De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor speeltoestellen op schoolpleinen is, onder bepaalde voorwaarden, 25 % van de investering met een maximum van f 10.000,=.

Laatst bijgewerkt: 14 september 2001

Deel: ' Vervanging afgekeurde speeltoestellen in Den Helder '
Lees ook