Gemeente Nieuwegein

Deel riool in Doorslag en Fokkesteeg wordt vervangen Inspectie van het riool in Doorslag en Fokkesteeg heeft aangetoond dat delen van het riool op korte termijn vernieuwd moeten worden. Het gaat in Doorslag om ongeveer 200 meter riool onder de Tuinfluiter tussen huisnummers 2 en 30 en onder de Graspieper tussen huisnummer 2 en 68. In Fokkesteeg gaat het om een recht stuk riool van 600 meter. Dit begint op de Olsterveste (vanaf de kruising met de Kamperveste), en loopt door in een deel van de Muiderschans, de Dintherseschans en de Hoornse Schans tot aan de kruising met de Rapenburgerschans.

Hoe komt dit?
Oorzaak is de inklinking van de grond waarin het riool ligt. Daardoor is ook het riool verzakt, en wel zodanig dat er rioolwater in de buizen blijft staan. Dat rioolwater stimuleert het rottingsproces van het beton, waardoor gaten in de buis kunnen vallen. Het hoofdriool ter plaatse is nu ongeveer 16 jaar oud, en zou eigenlijk 40 jaar mee moeten gaan.

Start herstelwerkzaamheden
De gemeente start naar verwachting in september met de vervanging van het riool, die op 2 tot 3 meter diepte midden onder de weg ligt. De gemeente vervangt het hoofdriool en de particuliere aansluitingen tot aan de erfgrens. Het nieuwe riool wordt van PVC. De werkzaamheden zullen de nodige overlast en verkeershinder met zich meebrengen.

Kosten en financiering
De kosten van de hele operatie bedragen bijna 1,5 miljoen gulden (bijna 700.000 euro). Dit bedrag wordt over een periode van 40 jaar afgeschreven. Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrag (plus de rentelasten) de komende 40 jaar te betalen uit de opbrengsten van de rioolbelasting. Ook stelt het college voor om voor het jaar 2001 een bestaande reserve aan te spreken.

De bewoners worden eind augustus via een brief geïnformeerd over de problematiek.Invoerdatum 23-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Vervanging gedeelte riool in Nieuwegein '
Lees ook