Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier Klassieke Vogelpest

Vervoer pluimvee beperkt toegestaan

3 maart 2003 - Vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders mogen vanaf 4 maart 2003 om 00.00 uur rechtstreeks worden afgevoerd naar een slachthuis om te worden geslacht. Eendagskuikens mogen vanaf dat tijdstip ook rechtstreeks worden afgevoerd naar een bedrijf waar geen ander pluimvee aanwezig is. Deze regelingen zijn uitzonderingen op het algehele vervoersverbod dat afgelopen zaterdag is ingegaan en gelden uitsluitend buiten de 10-kilometerzones die als vervoersbeperkingsgebieden zijn ingesteld. De kuikens moeten aan de openbare weg worden afgeleverd en na aflevering moeten ze elke 7 dagen klinisch worden onderzocht op vogelpest (aviaire influenza). Dat heeft Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit welzijnsoverwegingen besloten.

Het vervoer van vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders is alleen toegestaan als de partij pluimvee vergezeld gaat van een gezondheidsverklaring die ondertekend is door een dierenarts. De wagen met het pluimvee mag slechts op één bedrijf worden beladen en moet rechtstreeks naar de slachterij. De vervoerders van zowel de eendagskuikens als de vleeskuikens, eenden, parelhoenders en kalkoenen zijn verplicht hiervan administratie bij te houden en te bewaren.

Op een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei en een bedrijf in Laren heerst een ernstige verdenking van vogelpest bij pluimvee. In verband met deze verdenking zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder een algeheel verbod om binnen Nederland pluimvee, broedeieren en gebruikt strooisel en pluimveemest te vervoeren. Bovengenoemde regeling is een versoepeling van dit verbod.

Pers


---

Deel: ' Vervoer pluimvee beperkt toegestaan '
Lees ook