Transport en Logistiek Nederland

Zoetermeer, 16 juli 2001

Vervoerders dupe van lange files op transitoroute A2 door Zwitserland

Vervoerders zijn tijdens ritten door Zwitserland steeds vaker de dupe van lange files en uren stilstand op de autosnelweg A2 van Basel naar Chiasso, de belangrijkste noord-zuid route. Transport en Logistiek Nederland heeft hierover samen met buitenlandse zusterorganisaties een brief gestuurd aan de Europese Commissie en vraagt om maatregelen. De wachttijden kunnen dagelijks oplopen tot vele uren. De organisaties kunnen geen begrip opbrengen voor het standpunt van de Zwitserse regering. Die wil het transiterende vrachtverkeer terugdringen door het probleem van de files te laten voortbestaan.

De files worden veroorzaakt door de ontoereikende capaciteit van de douaneafhandeling aan de Duits-Zwitserse grens in Basel en de Zwitsers-Italiaanse grens in Chiasso. Ook is de capaciteit van de Gotthardtunnel (gelegen op traject A2) onvoldoende door het ontbreken van een tweede tunnelbuis. Beide problemen leiden niet alleen tot veel oponthoud. De files veroorzaken ook onveilige situaties, omdat de vrachtauto's noodgedwongen op de vluchtstrook van de autosnelweg moeten staan. Met de toenemende vakantiedrukte dreigen ontoelaatbare situaties te ontstaan.

Volgens Transport en Logistiek Nederland is de houding en inactiviteit van de Zwitserse regering in strijd met een vrij verkeer van goederen en personen. Dit vrije verkeer was juist het uitgangspunt voor het akkoord dat de Europese Unie (EU) in 1998 sloot met Zwitserland. Daarin is onder andere een ruimere toelating van buitenlands vrachtverkeer geregeld, zodat Zwitserland een redelijk deel van het transiterende vrachtverkeer naar Zuid-Europa zou opnemen. Nu dwingt Bern dit verkeer weer om te rijden door Frankrijk en Oostenrijk.

Transport en Logistiek Nederland ziet de opheffing of beperking van het nachtrijverbod met een aantal uren als de oplossing voor de ontoereikende capaciteit douaneafhandeling. Uiteraard kan de oplossing voor het andere probleem 'de ontoereikende capaciteit voor het wegverkeer in de Gotthardtunnel' pas op langere termijn worden gerealiseerd. Mocht de aanpassing van het nachtrijverbod onvoldoende soelaas bieden, dan pleit Transport en Logistiek Nederland voor het aanleggen van verkeersveilige en mensvriendelijke parkeerplaatsen met de nodige voorzieningen voor de wachtende chauffeurs.

Deel: ' Vervoerder dupe van lange files transitoroute A2 Zwitserland '
Lees ook