Provincie Groningen

Groningen, 12 juli 2001 Persbericht nr.153

Provincie: NoordNed voldoet niet aan contract

De Provincie Groningen stelt vast dat het vervoersbedrijf NoordNed nog steeds niet aan het contract voldoet. Dit houdt in dat de Provincie het bedrijf met ingang van 13 juni van dit jaar een boete op gaat leggen van f 7.500,- per dag. De boete wordt opgelegd tot de dag dat de vervoerder weer aan de exploitatieovereenkomst voldoet. In deze overeenkomst staat dat de vervoerder gehouden is om 2850 zitplaatsen aan te bieden op een bepaald kwaliteitsniveau.

Aanleiding voor het heffen van de boete is dat vanaf 13 juni tot en met 25 juni geen treinen reden tussen Winschoten en Nieuweschans. Nu rijden er wel weer treinen tussen Winschoten en Nieuweschans, maar voldoet de kwaliteit van de treinen niet aan eisen die de Provincie hieraan stelt.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vervoersbedrijf NoordNed voldoet niet aan contract '
Lees ook