Universiteit van Utrecht

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Rekeningrijden alleen redt het niet

Auto niet langer norm mobiliteit

Ruimtelijke ordening kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het autogebruik. Rekeningrijden en andere technologische oplossingen gaan voorbij aan de noodzakelijke en mogelijke gedragsveranderingen. Niet de auto maar het individu moet de norm van mobiliteit zijn. Dat is de boodschap van de Utrechtse vervoersgeograaf dr. Martin Dijst en de Amsterdamse vervoersplanoloog prof.ir. Frank de Clerq in hun video "De steenworp, een vergeten maat".

In de video pleiten Dijst en Le Clercq voor een terugkeer naar de bron van de mobiliteit: het individu. Mensen krijgen het steeds drukker in hun werk en in hun vrije tijd. Tweeverdieners met en zonder kinderen, ouderen, in de stad of op het platteland, iedereen woont, werkt en recreëert binnen de eigen specifieke actieruimte. Een cultuuromslag is pas mogelijk wanneer we beter begrijpen welke mogelijkheden deze personen hebben om hun gedrag te wijzigen, zonder hun dagelijks leven teveel geweld aan te doen.

Vanuit dit uitgangspunt komen Dijst en Le Clercq met een aantal concrete ruimtelijke oplossingen.
De aanpak van verkeers- en vervoersproblemen moet niet alleen op nationaal niveau worden aangepakt maar juist op lokaal en regionaal niveau. Het rekeningrijden is volgens Dijst en Le Clercq dan ook niet dé oplossing voor het fileprobleem. Volgens hen moet juist het openbaar vervoer een centrale rol gaan spelen in de ruimtelijke inrichting van stadsgewesten. Op lokaal niveau zijn lopen, fietsen, beltaxi’s en bezorgdiensten de belangrijkste vervoerswijzen. Voorzieningen en werkgelegenheid worden zoveel mogelijk op een steenworp afstand van de woning of het station gepland. Kleinschalige voorzieningen in de stad zijn beter lopend en met de fiets te bezoeken dan het grote ziekenhuis, de megasupermarkt en de sportvelden aan de rand van de stad. Goede voorbeelden hiervan zijn de op loopafstand geclusterde voorzieningen voor kinderen rondom scholen in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn en de op fietsers afgestemde ruimtelijke inrichting van de stad Houten. Het gebruik van de ruimte verandert voortdurend. Beleidsmakers moeten lokale en regionale ontwikkelingen daarom doorlopend in de gaten houden om goed te kunnen anticiperen op veranderingen.

De video ‘De steenworp, een vergeten maat’ is een bijdrage van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam aan de grote VSNU-manifestatie ‘Geen kopzorgen voor morgen’.

Een gratis exemplaar van de video kunt u krijgen bij: faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, secretariaat Stadsgeografie, Postbus 80.115, 3508 TC Utrecht,
tel (030) 2531399, fax (030) 2532037, email s.peters@geog.uu.nl

Voorlichter Drs. Martine Korpel (030) 2531760

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Vervoersgeograaf Rekeningrijden alleen redt het niet '
Lees ook