Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

Vervoersverbod bijen opgeheven

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

De Regeling vervoersverbod bijen Stein 2001 en de Regeling vervoersverbod bijen Hunsel 2001 worden ingetrokken.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 29 augustus 2001 om 13.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit, ir. J.F. de Leeuw

Toelichting voor de Staatscourant

Op respectievelijk 18 en 19 juni jl. zijn rondom Stein en Hunsel vervoersverboden voor bijen ingesteld in verband met uitbraken van Amerikaans vuilbroed te België, op de grens met Nederland. Inmiddels is gebleken dat er geen redenen meer zijn om deze vervoersverboden nog in stand te houden, aangezien de ziekte niet bij andere bijenvolken in de omgeving is aangetroffen. Derhalve worden de Regeling vervoersverbod bijen Stein 2001 en de Regeling vervoersverbod bijen Hunsel 2001 ingetrokken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit, ir. J.F. de Leeuw

29 aug 01 13:00

Deel: ' Vervoersverbod bijen opgeheven '
Lees ook