Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

CAO-overleg Fortisbank: het vervolg

Op 16 mei jl. is er weer overlegd over de Fortisbank-CAO. Alle onderwerpen zijn wederom aan de orde geweest. De volgende onderwerpen zijn onderwerpen, waarover nog verder onderhandeld moet worden:
* Overhevelingstoeslag
De werkgever wil een OHT van 1,5% uitbetalen. Wij willen een hogere OHT. Overigens is in het voorstel van de werkgever het percentage ook over de 13e maand en vakantietoeslag.
* Keuzemenu
De werkgever wil alleen een uitbreiding voor wat betreft het kopen en verkopen van vakantiedagen. Wij willen een uitgebreider keuzemenu. De werkgever zegt dat dat automatisering-problemen oplevert.

* 4 x 9 uur
De discussie hieromtrent is waar je het zwaartepunt vwb de verantwoordelijk-heid neerlegt bij de werknemer (vakorganisaties) of bij de leidinggevende (Fortisbank).

* Arbeid en Zorg
Fortisbank wil de hoofdlijnen van de Wet Arbeid en Zorg in de CAO verankeren. De Dienstenbond CNV wil de verlofvormen uitbreiden ten opzichte van de wet: Kortdurend zorgverlof van 10 dagen tegen 100% van het salaris (in de wet staat 70%), adoptieverlof van 4 weken, palliatief verlof , rouwverlof en calamiteitenverlof. De werkgever is bang voor cumulatie van allerlei verlofvormen. De organisatie moet nog wel kunnen blijven functioneren.

* Vrijwilligerswerk
Fortisbank wil de mogelijkheid geven om 1 week vrijwilligersverlof per jaar te gebruiken, maar wil daarentegen het verlof voor huwelijksjubilea afschaffen.

* Employability
De werkgever wil niet dat leeftijd en budget belemmering is voor opleidingen, maar dat niet expliciet opnemen in de CAO. De werkgever wil wel toestemming geven voor een externe loopbaancheck op de plek waar dat logisch is, maar dat ook niet in de CAO opnemen. Met betrekking tot ouderen worden er afspraken gemaakt met de medezeggenschap.

* Wet Poortwachter
Doorbetaling van 100% van het salaris bij verlenging van de wachttijd is geen probleem. Fortisbank wil in tegenstelling tot de bonden geen definitie van geslaagde reïntegratie in de CAO opnemen. Tevens wil zij geen afspraken maken over de kwalilteitseisen van het reïntegratiebedrijf, wel is zij bereid om LAC-R, het eigen reïntegratiebedrijf, voor te dragen voor het keurmerk van reintegratiebedrijven.

* Telewerken
Fortisbank is bereid een raambepaling op te nemen in de CAO. Daarin staan de volgende uitgangspunten:

- de werkgever bepaalt of een functie in aanmerking komt;
- op basis van vrijwilligheid;

- initiatief van leidinggevende en medewerker.
* Werkdruk
Fortisbank is het er mee eens dat overwerk nooit structureel mag zijn.
Internationale collegialiteit
is niet bespreekbaar
.

* Werktijden
Fortisbank wil niets regelen vwb glijdende werktijden.
* Langere arbeidsduur
Bij langere arbeidsduur is het wel zo dat 36 uur de norm blijft.
* Aanpassing van pensioenen
Fortisbank heeft dit ingetrokken.

* Deels arbeidsongeschikten
Fortisbank wil de winstuitkering uitbetalen over het percentage arbeids-ongeschiktheid ipv over het feitelijk aantal gewerkte uren.

Is uw collega al lid van de Dienstenbond?

U bent lid van de Dienstenbond CNV. Uw collega wellicht nog niet. Overtuig hem of haar van het nut van het lidmaatschap. Wij rekenen op u!
>> meer informatie over het lidmaatschap

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ike Wiersinga. Telefoon (023) 565 10 52. Email: i.wiersinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 21 mei 2002.

Deel: ' Vervolg CAO-overleg Fortisbank '
Lees ook