Ministerie van Defensie


Brieven aan de Kamer

Vervolg-gezondheidsonderzoek UNPROFOR

09-11-1999

Vervolgonderzoek naar mogelijk radioactieve stralingsbronnen door TNO

Met mijn brief van 26 februari 1999 heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de klachten van militairen die uitgezonden zijn geweest naar Bosnië in de periode 1994-1995.

In het onderzoeksrapport wordt niet ingegaan op geruchten over de mogelijke aanwezigheid van licht radioactieve stralingsbronnen op door Nederlandse eenheden betrokken locaties Potocari en Lukavac. In het kader van een goede personeelszorg acht ik het echter ongewenst dat hierover onduidelijkheid blijft bestaan.

Daarom is opdracht gegeven aan het TNO Centrum voor Stralingsbescherming en Dosimetrie te Arnhem, voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek.

Naar verwachting zal het onderzoek door TNO in maart 2000 worden afgerond. Van de uitkomsten van het onderzoek zal ik u op de hoogte stellen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

Zoekwoorden:

Deel: ' Vervolg-gezondheidsonderzoek straling UNPROFOR door TNO '
Lees ook