Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 juli 2002

Vervolgvragen van het lid koenders (pvda) aan de ministers van financiËn, van economische zaken en justitie

1. Kent u de berichten over de voorgestelde aanpak van de Amerikaanse president Bush met betrekking tot boekhoudschandalen in de VS? (1) 2. Hoe beoordeelt u de door president Bush en senatoren Leahy en Sarbanes voorgestelde maatregelen en dienen deze ook in Nederland te worden ingevoerd? Kunt u dit uitvoerig toelichten?
3. In aanvulling op mijn eerdere vragen: hoe oordeelt u voor de Nederlandse situatie over het oprichten van speciaal orgaan ter bestrijding van boekhoudfraude, analoog aan de door president Bush voorgestelde Corporate Fraude Task Force? Hoe beoordeelt u in dit verband een mogelijke taakverbreding van het FEC of het oprichten van een rijksaccountantsdienst, die zelf de controle verricht? Kunt u uw antwoord uitvoerig toelichten? (2) 4. In hoeverre geven de recente berichten rondom de vermeende misleiding door KPNQwest van banken en de beurs aanleiding om uw standpunten ten aanzien van boekhoudfraude in het algemeen, en accountantscontrole in het bijzonder, te herzien? Kunt u uw antwoord toelichten? (3) 5. Deelt u de mening dat door de berichtgeving rondom KPNQwest, en met name het forse verschil tussen gepubliceerde en daadwerkelijke winst, de discussie rondom boekhoudfraude een nieuwe dimensie heeft gekregen, in die zin dat de gebeurtenissen in Nederland hebben plaatsgevonden? Zo ja, leidt dit bij u tot een verhoogd probleembewustzijn?
6. Deelt u de mening dat KPNQwest in februari een winstwaarschuwing had moeten afgeven? Welke straf of boete staat er op het nalaten hiervan, zowel voor de vennootschap als voor leden van de Raden van Bestuur en Commissarissen? Vindt u dat deze straffen zouden moeten worden verhoogd? 7. Is het naar uw mening ook in Nederland een betere coördinatie tussen civiele en strafrechtelijke procedures rondom boekhoudfraudes nodig? Kunt u uw antwoord toelichten?
8. Wat is uw mening om voor boekhoudfraudes van de aard zoals die recentelijk in het nieuws zijn gekomen zwaardere strafmaatregelen in wetgeving op te nemen?

(1) Het Financieele Dagblad, 10 juli 2002; RTL Nieuws, 9 juli 2002; NOS-Journaal, 9 juli 2002; Nova, 9 juli 2002

(2) Vragen van het lid Koenders, 4 juli 2002

(3) De Volkskrant, 10 juli 2002

Voor nadere informatie: Bert Koenders 06-55 17 81 05

Zoekwoorden:

Deel: ' Vervolg kamervragen pvda over boekhoudfraude '
Lees ook