Gemeente Eindhoven


Persbericht:12 augustus 1999, no. 45.

Per 16 augustus 1999

Vervolg wegwerkzaamheden na bouwvak

Na de bouwvak start de gemeente weer met de wegwerkzaamheden aan de Tongelresestraat en de Aalsterweg/Stratumsedijk. Waren in de bouwvakantie deze straten vrij toegankelijk voor het verkeer nu de werkzaamheden weer beginnen zijn er opnieuw omleidingen van kracht. Een nieuw werk dat start is het vervangen van de riolering van de St. Jorislaan; vanaf 23 augustus zal dat extra overlast geven. De duur van de overlast is echter sterk ingekort.

Aalsterweg
Op maandag 16 augustus starten de werkzaamheden aan de Aalsterweg en de Stratumsedijk. Van de St. Jorislaan tot aan de Boutenslaan moet het werk nog verder afgemaakt worden. Dat duurt tot 1 december. Het traject Stratumsedijk van Hertogstraat tot St. Jorislaan was voor de bouwvak gereed.

Vanaf maandag is er wel een belangrijke wijziging in de omleiding. Vanaf die dag kan het verkeer alleen via de Aalsterweg de stad uit en niet langer via de Leenderweg (binnen de Ring). Deze aanpassing in de omleiding is nodig om de reconstructie van het kruispunt Leenderweg/Aalsterweg/Stratumsedijk uit te voeren. Dit werk duurt tot en met 15 oktober.

St. Jorislaan
Op maandag 23 augustus starten ook werkzaamheden aan de St. Jorislaan die tot medio december 1999 duren. In het afgelopen half jaar is in de St. Jorislaan drie keer een gat ontstaan in de riolering. Het wegdek werd door beschadigd en de straat moest een aantal keren (gedeeltelijk) worden afgesloten. De rioolvervanging van de St. Jorislaan was gepland in 2000. De gemeente ziet zich genoodzaakt het riool eerder te vervangen. De combinatie van werkzaamheden St. Jorislaan en Aalsterweg/Stratumsedijk vergroot de overlast wel, maar de totale overlastperiode wordt drastisch ingekort. Het profiel van de St. Jorislaan wordt nu tevens aangepast: de middenberm wordt breder en er worden bomen en struiken geplant en gras ingezaaid. Fasering in de uitvoering zorgt ervoor dat verkeer van de Heezerweg naar de stad mogelijk blijft. De kruising St. Jorislaan/Geldropseweg wordt pas in een later stadium aangepast. Tot die tijd kan het verkeer er gewoon door.

Tongelresestraat
Op 17 augustus begint de tweede fase van de werkzaamheden aan de Tongelresestraat. Dit is het gedeelte van de Potterstraat tot en met de Kievitlaan. De Tongelresestraat wordt daar opengebroken voor de aanleg van een nieuw riool. Bij aanvang van het werk wordt een omleiding voor het auto- en fietsverkeer ingesteld. Winkelcentrum Haagdijk blijft goed bereikbaar via een speciaal aangeduide omleiding.

Deel: ' Vervolg wegwerkzaamheden in Eindhoven na bouwvak '
Lees ook