Gemeente Houten


Commissie BOVO en FEMS

15/06/99

Maandag 14 juni is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van de commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) en de commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) voor de behandeling van de Kadernota. Het vervolg van deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 juni vanaf
21.00 uur.

Commissie JORI en WOVC
In verband met de hoeveelheid agendapunten voor bovengenoemde commissies bestaat de mogelijkheid dat niet alle agendapunten tijdens de reguliere vergadering aan de orde komen. In dat geval worden er voor de zekerheid extra bijeenkomsten gepland en wel op donderdagavond
17 juni voor de commissie JORI en maandagavond 21 juni voor de commissie WOVC. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw C. Vermeulen, telefoon 6392785.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Vervolgbijeenkomst Commissie BOVO en FEMS Houten '
Lees ook