Provincie Groningen


Groningen, 13 oktober 1999 Persbericht nr. 204/'99

Uitnodiging aan de pers:

GS presenteren vervolgcampagne voor het Provinciaal Omgevings Plan: "Kies voor de toekomst van Groningen..... de kaarten op tafel"

Op dinsdag 5 oktober presenteren GS de vervolgcampagne voor het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Deze is een vervolg op de campagne van vorig n jaar die toen als slogan had "Kom maar op .....voor de toekomst van Groningen".
Nu is gekozen voor de titel "Kies voor de toekomst van Groningen .....de kaarten op tafel".

Vorig jaar was het doel van de campagne het voeren van een brede discussie met de inwoners van de provincie, belangengroepen en bestuurders over de vraag: Hoe moet de provincie zich de komende jaren ontwikkelen ? Veel mensen en instanties hebben tijdens de discussiebijeenkomsten en via schriftelijke reacties aangegeven wat zij voor de toekomst wel of niet van belang vonden.

Met al die reacties is de provincie aan het werk gegaan. De onderwerpen zijn verder uitgediept en er is met allerlei deskundigen gepraat. Dat heeft geresulteerd in een brochure waarin een voorzet wordt gegeven voor een koers voor de komende jaren ("de kaarten op tafel"). Maar er leven ook nog vragen en dilemma's, waarover de provincie de komende maanden met de bevolking van Groningen wil praten voordat er een definitief standpunt wordt ingenomen.

Tijdens een persconferentie op dinsdag 5 oktober zullen GS de nieuwe brochure presenteren, evenals TV-spots om de bevolking op te roepen de discussiebijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast worden de resultaten van een opiniepeiling gepresenteerd.

Deze heeft ten doel de effecten van de vorige campagne te meten en zal tevens dienen als informatie voor de komende campagne.

De persconferentie vindt plaats om (ong.) 15.15 uur in kamer 20 van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen, aansluitend aan de wekelijkse GS-persconferentie van 15.00 uur.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Vervolgcampagne Provinciaal Omgevings Plan Groningen '
Lees ook