expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: HERZIENE VERSIE VERVOLGUITGIFTE LENING

PERSBERICHTNR. 99/079 Den Haag 13 april 1999

VERVOLGUITGIFTE VAN 10-JARIGE LENING BRENGT 2,3 MILJARD EURO OP

De derde tranche van de 3,75% lening 1999 per 15 juli 2009 heeft 2,3 miljard euro opgebracht. De gemiddelde koers van uitgifte is 98,40 en het daarbij behorende rendement bedraagt 3,936%. De storting is op 20 april 1999. Het uitstaande bedrag van de lening komt daarmee op 7,1 miljard euro.

Deze emissie is bestemd voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1999. Deze wordt geraamd op 25 miljard euro (ongeveer 56 miljard gulden), waarvan thans 9,6 miljard euro is gedekt.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236


13 apr 99 17:12

Zoekwoorden:

Deel: ' Vervolguitgifte 10-jarige lening brengt 2,3 miljard euro op '
Lees ook