Gemeente Soest

Vervuilde vijver weer gezond

De vijver bij de hoek van Dalweg en de Koningsweg die eind augustus is leeggepompt, is weer volledig voorzien van water. In de weer gevulde vijver wordt geen vis uitgezet. Wel bekijkt de gemeente of het plaatsen van waterplantenbakken de kwaliteit van het water kan verhogen.

De vijver is in augustus leeggepompt, omdat het zuurstofgehalte van het water drastisch was gedaald. Uit onderzoek komen een aantal redenen naar voren. De aangetroffen hoeveelheid vis was extreem. Er was sprake van een ongebreidelde vermenigvuldiging. Dat alleen al kan de waterkwaliteit ernstig beïnvloeden. Zuurstofplanten ontbraken. Het slib op de bodem was vervuild. De watertemperatuur was hoog door het warme weer. En er is een 'nieuwe' accu aangetroffen waarvan het zuur zich door het water heeft verspreid.

De vijver is leeggepompt, het vervuilde slib is afgevoerd en de vijverbodem is schoongemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vervuilde vijver Soest weer gezond '
Lees ook