Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO012
Datum: 12 januari 1999

Van 18 t/m 22 januari grijze afvalcontainers geledigd

In de week van maandag 18 tot en met vrijdag 22 januari 1999 haalt de gemeentelijke reinigingsdienst het restafval op in Maassluis. Dat betekent dat de Maassluizers in die week de grijze afvalcontainers buiten moeten zetten. Wie in deze week de groene container voor GFT-afval buitenzet heeft pech, die wordt namelijk niet geledigd.

De laatste tijd is er nogal wat verwarring geweest over welke afvalbak op welke dag buitengezet diende te worden. Dit was het gevolg van het feit dat er rondom de jaarwisseling twee oneven weken op elkaar volgden (week 53 en week 1). In Maassluis wordt al jaren in de oneven weken het grijze restafval ingezameld, en in de even weken het groene GFT-afval. In de eerste week van dit jaar is een extra inzamelronde voor GFT-afval geweest om te voorkomen dat de inwoners van Maassluis te lang met hun volle groene bakken zouden blijven zitten. In de twee opeenvolgende oneven weken werd immers volgens het schema het grijze restafval opgehaald. Nu geldt echter weer het gewone inzamelschema. De ene week de groene bak en de volgende week de grijze. In de week van 25 tot en met 29 januari (week 4) is dan ook de groene afvalcontainer voor Groente-, Fruit- en Tuinafval weer aan de beurt.

Laatste wijziging: 12 January 1999

Deel: ' Verwarring over ledigen afvalbakken in Maassluis '
Lees ook