Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-031
DATUM: 18 februari 1999

Flevo Herb B.V., verwerker van medicinale kruiden, gaat van start

Tijdens de open dag van het provinciehuis op 20 februari a.s. wordt om 12.00 uur het startsein gegeven voor de start van Flevo Herb B.V. Dit is een unieke fabriek in Nederland waar medicinale kruiden verwerkt gaan worden. De fabriek wordt gevestigd in Flevoland. De Commissaris van de Koningin, de heer M.J.E.M. Jager ondertekent een cheque van ? 250.000(fl.
550.000.-)namens de provincie. De cheque wordt mede ondertekend door professor N.H. Douben, eerste initiatiefnemer van de B.V., de heer L. Van der Heiden namens de Verenigde Kruiden en Groentedrogerijen en de heer C. Hermus namens de Kruidentelers Flevoland. Flevo Herb B.V. wordt door de provincie Flevoland ondersteund in het kader van het actieprogramma Agrarische sector, een onderdeel van het Europees programma voor Flevoland. De cheque is voor ondersteuning van de zogenaamde kiemfase van de opbouw van Flevo Herb B.V. In deze fase moet vooral kennis en ervaring opgedaan worden met nieuwe producten en processen op het terrein van medicinale gewassen. Ook dient deze fase als pilot voor de verwerking, het drogen en extraheren

Deel: ' Verwerker van medicinale kruiden Flevo Herb van start '
Lees ook