Gemeente Delft

30 juni 1999
Persbericht:
Ondertekening verwerkingsovereenkomst brandbaar afval tussen gemeente Delft en N.V. Afval Verwerking Rijnmond (AVR)

Delft 30 juni 1999

Op 7 juli a.s. ondertekenen wethouder R. Grashoff namens de gemeente Delft en directeur AVR Overheid J. Storm van de N.V. Afval Verwerking Rijnmond de verwerkingsovereenkomst voor brandbaar afval. De overeenkomst is het resultaat van langdurige onderhandelingen met de AVR en heeft een looptijd tot 2005 met de mogelijkheid van verlenging tot 2009. Met de overeenkomst is voor Delft een bedrag gemoeid van 7 tot 8 miljoen gulden per jaar.

De gemeente Delft heeft sinds 1985 een verwerkingsovereenkomst met de AVR voor brandbaar afval. Na 31 december 1995 is deze stilzwijgend verlengd. Om de verwerking van brandbaar afval ook in de toekomst tegen een redelijke prijs te waarborgen, was het gewenst om een nieuwe verwerkingsovereenkomst met de AVR te sluiten.

Jaarlijks levert Delft zo'n 40.000 ton brandbaar afval aan bij de AVR

Het tarief per ton afval in het nieuwe contract bedraagt ongeveer f 164,-

Deel: ' Verwerkingsovereenkomst brandbaar afval Delft '
Lees ook