Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik Kinderen

Vrijdag 7 tot en met zondag 9 februari 2003

Verwerkingsweekenden voor mannen o.l.v. Peter John Schouten en Bram Boer

Zoek je hulp bij het verwerken van seksueel misbruik? Je kunt deelnemen aan een van onze trainingsweekenden voor mannen. Doel van het weekend is stappen te zetten in het verwerkingsproces.
* Locatie: Konferentieoord Mennorode in Elspeet
* Aanvang: het weekend loopt van vrijdagochtend 10.30 u. tot zondagmiddag 17.00 u

* Aantal deelnemers : maximaal 16

* Kosten: 319,- inclusief: verblijf in eenpersoonskamer, maaltijden, werkmap, toeristenbelasting

* Meer informatie : www.seksueelmisbruik.info
* Telefoon: Peter John Schouten 030-2333299 of Bram Boer 0182-585171
Wat kun je verwachten?

Thema's die het hele weekend steeds de aandacht zullen hebben: veiligheid, geborgenheid, behoeften en grenzen. Uitgangspunten zijn: respect, vertrouwelijkheid, zorg voor elkaar. We werken in de grote groep, tweetallen, drietallen en in subgroepen. Er zijn mogelijkheden om aan verschillende thema's te werken al naar gelang je behoefte en hoe ver je bent.

We leren je je eigen verhaal in beheer te nemen en te kijken wat je daarvan wil delen met anderen. We kijken naar de schade die je hebt opgelopen en hoe je daarmee om kan gaan. Je krijgt een theoretisch kader waarin je kunt zien hoe ver je bent met je verwerkingsproces en wat je nog moet doen om helemaal vrij te komen van je ervaringen.

Thema's: schaamte, schuldig voelen, schade, macht/onmacht, isolement, seksualiteit, seksuele patronen, verwardheid, seksuele voorkeur, daderschap.

Het gaat om te leren omgaan met jouw ervaringen. We bieden je daartoe mogelijkheden aan, uitdaging en begrenzing. We bieden bij aanvang veel oefeningen aan om met het thema in contact te komen. Deze oefeningen gaan over grenzen, tot jezelf komen, je eigen behoeften leren onderkennen, erbij horen, een plek innemen en jezelf kenbaar maken.
---


---

Laatst gewijzigd: 24-12-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Verwerkingsweekenden sexueel misbruik voor mannen '
Lees ook