Gemeente Zwijndrecht

Verwijderen fietswrakken omgeving station

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend, dat zij ter uitvoering van artikel 5.1.11, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening hebben besloten over te gaan tot het bij en in de omgeving van het station fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren, van de weg te verwijderen.

Deze actie zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2002.

Onder een fietswrak wordt verstaan een fiets, die in onvoldoende staat van onderhoud verkeert (er is niet mee te rijden) en in verwaarloosde toestand verkeert (er is lang niet meer op gereden, de voormalige eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan) en een geringe economische waarde heeft (er moeten meer kosten worden gemaakt voor het opknappen dan de waarde van de fiets is).

Voordat de meegenomen fietswrakken vernietigd zullen worden, worden zij twee weken opgeslagen op de Gemeentewerf De Noord, Ringdijk 26c te Zwijndrecht. De eigenaar kan zijn fietswrak tegen betaling van 25,-- voor 7 juni 2002 ophalen op werkdagen van 08.30-12.00 uur.

Zwijndrecht, 8 mei 2002

Deel: ' Verwijderen fietswrakken omgeving station Zwijndrecht '
Lees ook