Gemeente Leiden

Verwijdering gezonken en niet geregistreerde vaartuigen

De gemeente gaat na 28 februari weer een aantal gezonken en niet geregistreerde vaartuigen uit openbaar water verwijderen. De boten waar het dit keer om gaat, liggen op de volgende plekken:
* Jan van Goyenkade tegenover nummer 4 (witte roeiboot, op de kant)
* Jan van Goyenkade tegenover nummer 16 (rood-witte roeiboot, op de kant)

* Jan van Goyenkade tegenover nummer 24 (groene kano, gezonken)
* Jan van Goyenkade tegenover nummer 29 (witte roeiboot, op de kant)
* Maresingel/Prins Hendrikplein tegenover nummer 6 (rode kano, gezonken)

* Henriëtte Bosmanpad (rode roeiboot, op de kant)
* Henriëtte Bosmanpad (groen-wit motorbootje, gezonken)
* Petronella Voûtepad (zwarte stalen roeiboot, op de kant)

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 februari 2000 reageren op deze publicatie en hun eigendomsrecht doen gelden. Zij kunnen schrijven naar Burgemeester en Wethouders, ter attentie van de afdeling Havenbeheer, postbus 148, 2300 AC Leiden. Als in deze periode geen reacties binnenkomen vervalt het eigendomsrecht aan de gemeente.

Deel: ' Verwijdering gezonken en ongeregistreerde boten in Leiden '
Lees ook