- PERSBERICHT -

NVMP: Consument helpt het milieu door afgedankte apparaten in te leveren in plaats van weg te gooien

VERWIJDERINGSBIJDRAGE VANAF 1 APRIL OOK VAN KRACHT VOOR KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN

Zoetermeer, 28 maart 2000

Iedereen die een 'klein' elektrisch apparaat koopt, betaalt vanaf 1 april aanstaande de Verwijderingsbijdrage. Na het 'grote' wit- en bruingoed geldt de bijdrage nu ook bij aanschaf van kleine huishoudelijke apparaten zoals strijkijzers, boilers, boormachines, tuingereedschap, koffiezetapparaten en draagbare cd-spelers. De hoogte van de Verwijderingsbijdrage varieert van * 2,50 voor een elektrische tandenborstel of een scheerapparaat tot * 40,- voor een koelkast. Met de extra bijdrage wordt het landelijke recyclingsysteem dat is opgezet door de NVMP gefinancierd. De Verwijderingsbijdrage is ingesteld ter bevordering van de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voor inzameling kan men terecht bij de gemeente of - bij aankoop van een gelijksoortig nieuw apparaat - bij de detailhandel.

Al sinds 1 januari 2000 kunnen consumenten het oude kleine apparaat inleveren bij de gemeente of - bij aanschaf van een nieuw gelijksoortig apparaat - bij de detailhandel. Deze apparaten worden vervolgens verzameld bij de Regionale Overslagstations (ROSsen) en getransporteerd naar een van de verwerkingsbedrijven die de apparaten op een milieuvriendelijke wijze recyclen. Voor het grote wit- en bruingoed functioneert het systeem al sinds 1 januari 1999. De bekendheid met de Verwijderingsbijdrage is sindsdien fors toegenomen, alsmede het aantal ingeleverde apparaten.

Wegwerpgedrag moet veranderen
"In 1999 zijn in totaal 838.000 afgedankte apparaten, vooral koelkasten, televisies en ander groot witgoed, ingeleverd en gerecycled. Dit is een aanzienlijke toename vergeleken met 1998 toen het systeem van de Verwijderingsbijdrage nog niet bestond. Wij gaan nu de tweede fase in met de kleinere apparaten, die momenteel nog te vaak met het huisvuil worden weggegooid. Dit gedrag moet veranderen. Wij verwachten dat door het betalen van de Verwijderingsbijdrage mensen zich meer bewust worden van hun wegwerpgedrag en voortaan kiezen voor het recyclingsysteem. Hiermee zijn we het milieu van dienst," aldus Bert Vonkeman, directeur van de stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten.
De Verwijderingsbijdrage dient vanaf 1 april bovenop de consumentenprijs in de winkel te worden betaald. In totaal is de Verwijderingsbijdrage voor veertien productcategorieën van kracht. Bij circa 18.000 verkooppunten, van bouwmarkt tot benzinepomp en gespecialiseerde electrowinkel, zal de bijdrage worden geheven. De consument hoeft geen Verwijderingsbijdrage te betalen voor elektrisch speelgoed, maar kan zijn afgedankte oude speelgoed wel inleveren bij de gemeente of de detailhandel (oud voor nieuw-regeling).

Inzameling veelal bij gemeente
Begin november 1999 startte de NVMP een uitgebreide voorlichtingscampagne om consumenten bekend te maken met het milieuvriendelijke recyclingsysteem en hen aan te sporen de oude apparaten in te leveren. Sindsdien is de bekendheid met het begrip 'Verwijderingsbijdrage' en het doel 'recycling' toegenomen. Ook de intentie om oude apparaten in te leveren neemt duidelijk toe waardoor de Nederlandse bevolking gezamenlijk het milieu ontlast. Vooral de gemeente wordt hierbij als inzamelingspunt genoemd. Ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking is van plan grote apparaten bij vervanging in te leveren. Ruim eenderde van de consumenten zegt echter de kleine apparaten -meestal uit gemakzucht- te zullen weggooien. De NVMP start vandaag een voorlichtingscampagne om de tweede fase van de Verwijderingsbijdrage onder de aandacht van de consument te brengen.
De campagne van de NVMP is bedoeld om de bekendheid met de milieuvriendelijke verwerking verder op te voeren en de intentie om ook de kleine afgedankte apparaten in te leveren, te vergroten.

De NVMP is de uitvoeringsorganisatie waarin producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten zijn verenigd. De NVMP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Besluit Verwijdering Wit- en Bruingoed.


- EINDE BERICHT -

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):
Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Carla Bakker - Mattheyer (afdeling Publiciteit)
Telefoon 079 353 1394
Mobiel 06 506 72 115
E-mail cba@fme.nl

Winkelman & van Hessen
Adviesbureau voor Marketing en Public Relations

drs. Judy A.M. Roosen
Bankaplein 3
2585 EV Den Haag
Tel. 070 4161616
Fax 070 4161626
Mobiel 06 26 058 638
www.wenvh.nl

Deel: ' Verwijderingsbijdrage voor kleine elektrische apparaten '
Lees ook