provincie friesland

persbericht

nummer: 246 mk

datum: 21 oktober 2010

verwijsindex helpt bij samenwerking hulpverleners voor jongeren

hulpverleners rond jongeren werkten door onbekendheid van elkaar niet altijd onderling samen. de verwijsindex maakt hier een eind aan. de verwijsindex is een digitaal systeem voor professionals zoals hulpverleners en onderwijzers. als zij zich zorgen maken over een kind, maken zij gebruik van de verwijsindex. als het kind al is aangemeld door andere professionals, blijkt dit uit de verwijsindex. hulpverleners kunnen dan hulp en zorg rond het kind afstemmen. dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de ouders.

om ouders uit te leggen wat de verwijsindex inhoudt heeft de provincie fryslân een animatiefilmpje laten maken. uniek is dat een fries- en een nederlandstalige versie beschikbaar is. het filmpje is te zien via internet op https://www.verwijsindex.tv/ouders-fries of https://www.verwijsindex.tv/ouders

het filmpje is tot stand gekomen door samenwerking tussen meerdere organisaties. dit zijn gemeenten, bureau jeugdzorg, jeugdgezondheidsdienst, algemeen maatschappelijk werk, voortgezet onderwijs, partoer, provincie fryslân en multisignaal. het filmpje maakt deel uit van het platform www.verwijsindex.tv. dit is een platform bedoeld voor professionals werkzaam met jeugd. het brengt het werken met de verwijsindex in beeld. iedere provincie die deelneemt, maakt een eigen film. medegebruikers kunnen deze dan ook bekijken.

Deel: ' Verwijsindex helpt bij samenwerken hulpverleners voor jongeren Fryslan '
Lees ook