Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

ACOM: Verwijten De Grave raken kant noch wal

Demissionair defensieminister De Grave is blijkbaar opnieuw niet goed geïnformeerd door de KL-top. Gisteren wentelde hij zijn frustraties af op de boodschapper van het 'slechte' nieuws: de ACOM, CNV-bond van militairen.

Daarbij deed de boze bewindsman het voorkomen dat de ACOM procedurele afspraken niet nagekomen zou zijn. Wat is echter het geval? In de Bijzondere Commissie Koninklijke Landmacht -waar de vakbonden met de Directeur Personeel KL overleg voeren- is in de vergadering van 16 mei indringend gesproken over het gebrek aan scherpe munitie. De overige tekorten zijn al veel langer bekend, want de ACOM heeft die problemen al eerder in het overleg aangekaart. Het verwijt van de Grave raakt dus kant noch wal.

De honderdjarige ACOM heeft in de afgelopen dagen een aantal problemen aan de orde willen stellen die samenhangen met de Europese Defensiesamenwerking. Nederlandse militairen moeten optimaal uitgerust en geoefend met andere Europese krijgsmachtdelen kunnen samenwerken. De ACOM heeft daarom in het overleg met Defensie over onder meer het munitietekort gesproken, zodat de spreekwoordelijke put nu gedempt wordt, voordat het kalf er in valt.

Veldhoven, 31 mei 2002

Deel: ' Verwijten De Grave raken kant noch wal '
Lees ook