Voor nader onderzoek naar de beschuldigingen in dit persbericht is een crowdfunding gestart.

Verzamelde alternatief therapeuten 'beroofd' van inleg Wkkgz–fonds


UTRECHT, 20170315 -- Een groep van zo’n 2000 individueel werkende zorgverleners, werkzaam als complementair/alternatief therapeut, is door een service-organisatie (XXX) ‘beroofd’ van de inleg die zij moesten doen voor het oprichten van een Wkkgz-fonds. Zo’n fonds is noodzakelijk voor deze zorgverleners om zich in te dekken tegen de kosten die zich voordoen wanneer er een klacht over de behandeling wordt ingediend. In totaal gaat het om zo’n €70.000,-.

Voor duizenden zorgverleners geldt met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe wet, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie. Deze wet moet goede zorg bewerkstelligen en het leren van eventuele fouten en andere incidenten. Dit brengt kosten met zich mee; bij een klacht tegen een therapeut lopen die op tot zo’n 2500 euro per klacht, ook als die klacht niet gegrond blijkt te zijn.

De serviceorganisatie XXX is gevraagd om de registratie van deze zorgverleners op zich te nemen voor een bedrag van €12,10 per persoon en een automatische incasso €47,10. Begin januari 2017 kregen zowel de beoogde geschilleninstantie als het Wkkgz-fonds echter van XXX te horen, dat door beide organisaties samen een bedrag ter hoogte van €57.000 extra in de kas van XXX diende te worden gestort. Zo niet dan zouden zowel het geld als de registraties elders worden ondergebracht.

In februari 2017 heeft XXX de samenwerking met de onafhankelijke stichting Wkkgz-fonds beëindigd en het opgehaalde geld inderdaad elders ondergebracht. ‘De bij ons aangesloten zorgverleners staan nu met lege handen,’ aldus oprichter van het Wkkgz-fonds Hans Krosse. ‘Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om dit soort praktijken een halt toe te roepen.’

Inmiddels is gebleken, dat XXX een buitenlandse vennootschap is, een zogeheten Limited Liability Partnership (LLP), bestaande uit twee zelfstandig bevoegde functionarissen. Volgens de Kamer van Koophandel werken deze twee personen volgens en overeenkomstig buitenlands recht.

Krosse heeft een dossier samengesteld waarin alle details over de kwestie worden samengevat. ‘Dat dossier zal ik toezenden aan alle relevante justitiële en financiële instellingen, en is ook voor journalisten beschikbaar.’


Deel: ' Verzamelde alternatief therapeuten 'beroofd' van inleg Wkkgz–fonds '
Lees ook