Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Verzamelen schapen en geiten weer toegestaan

VERZAMELEN VAN SCHAPEN EN GEITEN VOOR SLACHT WEER TOEGESTAAN

Minister Brinkhorst versoepelt met ingang van zondag 19 augustus 2001 het verbod op het verzamelen van schapen en geiten. Tot nog toe was het alleen toegestaan om schapen en geiten te verzamelen in een slachthuis of op een wagen die vervolgens naar het slachthuis ging. De versoepeling maakt het weer mogelijk om geiten en schapen voor de slacht te kunnen verzamelen in erkende verzamelcentra. Verzamelen van weideschapen is nog altijd niet toegestaan, vanwege de risico.s van verspreiding van dierziekten als MKZ. Ook import is nog verboden.

Brinkhorst had op 25 juni 2001 al in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij verzamelen pas toe wilde staan als er een deugdelijk, geautomatiseerd identificatie en registratiesysteem voor individuele schapen en geiten zou komen. Aan die voorwaarde is voldaan nu het Productschap Vee en Vlees per 18 augustus 2001 een oormerksysteem verplicht heeft gesteld waarin elk schaap een uniek nummer heeft. Alle schapen ouder dan een maand beschikken reeds over een oormerk.

Dit nummer, bestaande uit een bedrijfsnummer en een volgnummer, zal moeten voorkomen op de transportdocumenten bij vervoer van de dieren naar het verzamelcentrum. De eisen die aan de verzamelcentra zijn in grote lijnen hetzelfde als die gelden voor runderverzamelcentra. Een extra bepaling is, dat schapen en geiten die op het verzamelcentrum binnenkomen een slachtmerk moeten krijgen.

De schapen die het verzamelcentrum weer verlaten, mogen maar naar één slachthuis, dat kan ook een slachthuis in het buitenland zijn. Daarom worden wagens bij vertrek verzegeld. Als een veewagen ook een aanhanger heeft, mogen de schapen op die aanhanger ook naar een ander slachthuis worden vervoerd dan de schapen op de veewagen.

17 aug 01 16:45

Deel: ' Verzamelen schapen en geiten weer toegestaan '
Lees ook