Verzekeraars stimuleren gebruik rookmelders via omweg


Aantal preventieve inspecties neemt toe

MAASTRICHT, 20170901 -- Een goedkope rookmelder kost vaak nog geen tientje. Dat is niet veel geld voor een apparaat dat schade kan voorkomen of fors beperken. De overheid onderkende het grote belang en promoot het gebruik van rookmelders door regelgeving en voorlichting. Tot voor kort werd dit echter niet (meer) ondersteund door verzekeraars zoals met premiekorting of subsidie. Daar komt nu iets beweging in.

Brandgevaar neemt toe 
Een brand kan tegenwoordig veel sneller gevaarlijk worden. Dat ligt aan de betere isolatie van gebouwen en aan de spullen die in die panden staan. Het gebruik van kunststof materialen in stoffering en meubilair zorgt er bijvoorbeeld voor dat tegenwoordig soms nog maar enkele minuten resten voordat rook vat op mensen krijgt. Nog niet zo lang geleden was dat nog een kwartier tot twintig minuten.

Behalve vuur vormt rook dus ook een gevaar. Moderne gebouwen worden steeds beter geïsoleerd en zijn verplicht voorzien van een geforceerde luchtverversing. Deze luchtverversing zorgt voor onderdruk waardoor rookgassen weer de panden in getrokken kunnen worden. Verder kan in oude gebouwen een defecte of een slechte luchtaanvoer voor een gevaarlijk hoge koolmonoxideproductie zorgen

[Verzekeraars stimuleren gebruik rookmelders via omweg]

Onderscheid zakelijke en particuliere markt
Diverse campagnes rondom bewustwording van deze gevaren hebben ertoe geleid dat de verkoop van rookmelders enkele jaren terug een grote vlucht nam. Ook verschenen er naast de vaak voorkomende optische rookmelders ook koolmonoxidemelders, gasmelders en hittemelders op de markt. Sinds 2016 “subsidiëren” verzekeraars het gebruik van al deze melders niet meer. Althans voor particulieren.

In de zakelijke sector ligt dat anders, daar zijn immers de materiële risico’s ook vele malen groter. Toch wordt ook hier een premiekorting bij het gebruik van rookmelders niet meer toegepast. Een belronde met verzekeringsagenten laat echter zien, dat het aantal preventieve inspecties op de zakelijke markt wél lijkt toe te nemen. Bij zo’n inspectie wordt ook naar de aanwezigheid van rookmelders gekeken.

Zin en onzin keurmerk
De verkoop van rookmelders aan zakelijke klanten neemt inderdaad toe, meldt rookmelder-verkoper.nl. Of er daarbij een samenhang is met het toegenomen aantal preventieve inspecties is niet duidelijk. Opvallend is wel dat meer goedkope melders worden verkocht. Dit ondanks dat - hoewel NEN keuring en keurmerk aanwezig zijn - sommige apparaten slechte reviews kregen bij webshops.

Eind 2016 liep in dat kader een discussie op hetbrandweerforum.nl over de juistheid van de toekenning van keurmerken aan bepaalde rookmelders in verband met loos alarm. Gesteld werd dat daardoor weer minder mensen een rookmelder zouden installeren, met alle gevolgen van dien. Dat blijkt echter niet het geval, ondanks het feit dat verzekeraars vanaf 2016 dus geen premiekorting meer toepassen.


Deel: ' Verzekeraars stimuleren gebruik rookmelders via omweg '
Lees ook