Nederlandse Vereniging van journalisten

3/3/2003 NVJ Algemeen
Verzekeraars weigeren N.B.C.-dekking

NVJ-secretris Hans Verploeg is ernstig verontrust over het volledig wegvallen van de verzekering voor journalisten in de Golf-regio als daar nuclaire, biologische en chemische wapens gebruikt worden. Verzekeraars zouden dit risico -ondanks de jarenlange trouwe premiebetaling door bijv. de omroepen - momenteel volledig uitsluiten. Verploeg neemt aan dat de omroepen zich voor hun inmiddels uitgezonden personeel volledig garant stellen. De NVJ deed eerder een oproep tot oprichting van een onderling molest waarborgfonds van Nederlandse omroepen, kranten, persbureaus, tijdschriften en de NVJ. Dat werd o.a. door de meeste hoofdredacteuren van de hand gewezen en ook omroepen toonden weinig belangstelling.

Deel: ' Verzekeraars weigeren N.B.C.-dekking voor Golf regio '
Lees ook