KSI

12 april 2000 VERZELFSTANDIGING KSI LOGISTIC BUSINESS SOLUTIONS DEFINITIEF
De op 3 januari jongstleden aangekondigde verzelfstandiging van het KSI onderdeel Logistic Business Solutions is nu definitief geworden. De verzelfstandiging gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2000.Kernactiviteiten
De verkoop van dit bedrijfsonderdeel is een logisch gevolg op de eerder dit jaar door KSI aangekondigde strategie om zich te richten op haar kernactiviteiten in de financiële sector, de telecommunicatie sector en bij de overheid. In het kader van deze strategie werd vorig jaar ook het Belgische Tree Associates overgenomen dat ook in deze markten actief is in België en Luxemburg.

Voor de verzelfstandiging is een financiële constructie gekozen. KSI realiseert met de transactie een boekwinst van minimaal f 1,8 miljoen. Volgens KSI-topman Toon Rijken zal KSI dit geld aanwenden voor de groei van de onderneming. Een extra impuls zal worden gegeven aan de versterking van een aantal kernactiviteiten en het verder vormgeven van het vestigingenbeleid.

Logistic Business Solutions heet vanaf nu Orad Logistics & Business Solutions B.V. en blijft gevestigd in Best. Orad Logistics & Business Solutions B.V. telt ongeveer 40 medewerkers.

Profiel KSI International
KSI International N.V. is een vooruitstrevende en toonaangevende ICT-onderneming. Circa 800 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen software gericht op elektronisch werken, zakendoen en leren. De activiteiten zijn verdeeld over diverse vestigingen en business units en worden op verschillende niveaus uitgevoerd: van operationele ondersteuning tot business consultancy.
KSI werkt voornamelijk voor middelgrote en grote ondernemingen in de financiële sector, in de telecommunicatiesector en voor de overheid. De aanpak is vaak innovatief, maar altijd praktisch en gericht op verbetering van de zakelijke resultaten van de opdrachtgever. KSI streeft er naar haar klanten een totaalpakket aan ICT-diensten te leveren en voortdurend van de meest geëigende ICT-oplossingen te voorzien.

In aansluiting op genoemde dienstverlening ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en unieke ICT-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn producten voor Elektronisch Bankieren en e-Business, Computer Based en Internet Based Trainingen en het registratie- en kostenbeheersingssysteem InfoMatch dat ontwikkeld is voor de beleggingswereld.

Deel: ' Verzelfstandiging KSI Logistic Business Solutions definitief '
Lees ook