Gemeente Ede

Wet Geluidhinder

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens een verzoek in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Het gaat om het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van artikel 106 van de Wet Geluidhinder.

Dit verzoek wordt ingediend ten behoeve van de partiële herziening van het bestemmingsplan Ede, `omgeving Nijverheidslaan`. Het verzoek heeft betrekking op de toekomstige geluidsbelasting van een aantal woningen aan de Zanderijweg, Kerkweg en de Blotenberglaan in Ede.

Van 2 maart 2000 t/m 29 maart 2000 ligt het ontwerp-verzoek met de bijbehorende bijlagen ter inzage bij de bij het Infocentrum Bouwen,Wonen en Milieu in stadskantoor `De Doelen`, Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag tot donderdag geopend van 9. 00 tot 17. 00 uur en op vrijdag van 9. 00 tot 20. 00 uur.

Uw schriftelijke reactie op het ontwerp-verzoek kunt u van 2 maart 2000 t/m 29 maart 2000 sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Een mondelinge reactie op het ontwerp-verzoek kunt u tijdens genoemde termijn kenbaar maken bij de heer A. Frijlingh van de afdeling Advies & Consult van de sector ROB, tel. (0318) 68 03 29.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.
_________________________________________________________________

Ede, 1 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Verzoek gemeente Ede over Wet Geluidhinder '
Lees ook