Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Verzoek om schadevergoeding in verband met blootstelling aan asbest; onzorgvuldig onderzoek bestuursorgaan

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 12-02-2003

Appellante vraagt schadevergoeding omdat haar echtgenoot tijdens zijn werkzaamheden zou zijn blootgesteld aan asbest. Met betrekking tot de vraag of betrokkene aan asbest is blootgesteld geweest, geldt dat de verzoeker om schadevergoeding, die zich op een bepaald rechtsgevolg beroept, voldoende feiten moet stellen en aannemelijk maken waaruit dat gevolg kan worden afgeleid. Deze verplichting berust op artikel 4, tweede lid, van de Awb. Aan de jurisprudentie van de burgerlijke rechter moet worden voorbijgegaan vanwege de verschillen in stel- en bewijsplicht van partijen in het burgerlijk proces en in het bestuursproces. Het onderzoek van het bestuursorgaan wordt in het onderhavige geval onzorgvuldig geacht. Uit overgelegde verklaringen is gebleken dat betrokkene betrokken is geweest bij verbouwingen waarbij asbesthoudend materiaal werd verwerkt. De Raad kan ook niet voorbijzien aan een overzicht van urgente asbestsaneringen in de kazerne waar betrokkene enige tijd heeft verbleven. Bij het voorbereiden en het nemen van het bestreden besluit is gehandeld in strijd met het in artikel 3, tweede lid, van de Awb neergelegde zorgvuldigheidsbeginsel.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3481

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10693&i=52&ti=5 .

Deel: ' Verzoek om schadevergoeding in verband met blootstelling aan asbest '
Lees ook