Actueel

Persbericht van de Ondernemingskamer: verzoekschriften in de zaak van Laurus N.V.

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 19-02-2003

VERZOEKSCHRIFTEN IN DE ZAAK VAN LAURUS N.V.

Heden, 19 februari 2003, zijn ter Griffie van de Ondernemingskamer verzoekschriften ingekomen van U.B. HOLDING B.V. en LIJMAR B.V. (advocaten: Mr E.M. Soerjatin en Mr M. Holtzer) en van VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS (advocaat: Mr J.H. Lemstra), die zich richten tegen LAURUS N.V. (advocaat: Mr M.W. den Boogert).

De eerste twee verzoeksters vragen de Ondernemingskamer primair een aanvullend onderzoek te bevelen en subsidiair vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid van Laurus N.V. en voorzieningen te treffen die daaraan een einde maken en de gevolgen ervan ongedaan maken. VEB verzoekt de Ondernemingskamer vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid van Laurus N.V.

De Ondernemingskamer zal binnenkort bepalen op welke dag de verzoeken zullen worden behandeld. Dag en uur van de terechtzitting zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Voor het overige worden over deze zaak zolang zij nog niet is afgehandeld door de Ondernemingskamer geen mededelingen gedaan. Het niettemin doen van verzoeken daartoe is dan ook zinloos te achten.

Mevrouw Mr A.K. van de Vorst-Glerum,
Griffier van de Ondernemingskamer

Postadres:
Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam
Bezoekadres en Griffie:
Huis "Groeningen"
(Tegenover Het Paleis van Justitie)
Prinsengracht 691
1017 JV Amsterdam
T: (020) 541 34 32
F: (020) 541 38 17

Zoekwoorden:

Deel: ' Verzoekschriften in de zaak van Laurus NV '
Lees ook