Verzoekschriftprocedure in executiegeschil tegen BREIN gestart


Uitspraak begin van de avond verwacht

DEN HAAG, 20120417 -- Het door de Piratenpartij tegen de stichting BREIN aangespannen executiegeschil wordt op dit moment door de rechtbank Den Haag behandeld. Naar aanleiding van ons uitdrukkelijke verzoek om de argumenten betreffende het executiegeschil zo snel mogelijk te horen, heeft mr. Hensen maandagavond 16 april om 22:55 uur besloten om vandaag een verzoekschriftprocedure te starten.

Opmerkelijk is dat, hoewel de stichting het hele proces tegen de Piratenpartij zélf in gang heeft gezet, BREIN claimde in elk geval tot de 24 april geen tijd te hebben om zich in deze zaak te verdedigen. Gezien het spoedeisende belang heeft de rechtbank daarom besloten tot deze uitzonderlijke verzoekschriftprocedure.

De Piratenpartij had tot 10:00 uur vanmorgen om haar verzoekschrift in te dienen, dat is inmiddels gebeurd.

Stichting BREIN heeft in principe tot 14:00 uur om hierop gemotiveerd te reageren.
Vanaf 18:00 uur kan een uitspraak verwacht worden, maar dat zou ook later kunnen worden.

In de loop van de middag zullen wij ons verzoekschrift op het blog plaatsen. Zodra er een uitspraak bekend is zullen wij hierover zo snel mogelijk een nieuw persbericht doen uitgaan.

"De Piratenpartij is ervan overtuigd dat zij in haar juridische gelijk en democratische recht staat en ziet de uitspraak van vanavond dan ook met vertrouwen tegemoet," aldus Dirk Poot.

Over Piratenpartij Nederland --
De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is  aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) heeft als doel de ruim zestig nationale piratenpartijen te ondersteunen.

http://www.piratenpartij.nl/


Deel: ' Verzoekschriftprocedure in executiegeschil tegen BREIN gestart '
Lees ook