Stadsdeel Amsterdam-Noord

12/2/2003 -

Verzorgingshuis neemt VERHALENTAFEL in gebruik
Intelligent meubel voor hoogbejaarden

Onthulling Verhalentafel
13 februari, 14.30 - 17.00
Het Twiskehuis, Amsterdam-Noord

Hoogbejaarde bewoners van het Twiskehuis in Amsterdam-Noord nemen de Verhalentafel in gebruik, een uniek design object met op het tafelblad twee zeer grote knoppen en een beeldscherm. Met behulp van de knoppen kunnen ze zelf video, film, radio en tv-fragmenten van vroeger oproepen en hun commentaar daar op inspreken. Op 13 februari wordt de Verhalentafel feestelijk in gebruik genomen, van 14.30 - 17.00 in het Twiskehuis, Watermanstraat 2 te Amsterdam-Noord.

De meeste bewoners van het Twiskehuis zijn ouder dan 85 jaar. Te oud om nog warm te lopen voor een nieuw medium, zou je zeggen. Om hen toch te laten profiteren van de communicatiemogelijkheden van nieuwe media, ontwikkelde een team van Waag Society met o.a. Janine Huizenga in samenwerking met Michaël van Eeden en beeldend kunstenaar Hans Muller, een intelligente tafel.

In het testen van De Verhalentafel blijkt deze te werken als prikkel voor het geheugen. Wanneer was dat ook weer, die eerste reclame voor ijskasten? Doel is om de bewoners te stimuleren om te vertellen over wat zij zich herinneren, en daardoor hun onderlinge contact te stimuleren. Met behulp van slechts twee knoppen kunnen zij hun verhalen opslaan en terughoren. Zo zal op den duur de Verhalentafel het collectieve geheugen van het Twiskehuis vormen, en daarmee een oral history document over 20ste eeuws Amsterdam. De Verhalentafel kan door drie mensen tegelijk gebruikt worden. Ze worden daarbij geholpen door een activiteitenbegeleidster.

Bij de opening zijn Jesse Bos, wethouder Cultuur en Volksgezondheid, Anjo Dussel, directeur van het Twiskhuis en Marleen Stikker, directeur Waag Society, aanwezig.

De Verhalentafel is een coproductie van Waag Society, Michaël van Eeden en Hans Muller. Het ligt in de bedoeling om bij welslagen van deze pilotproductie, de Verhalentafel ook in andere verzorgingshuizen aan te bieden. De Verhalentafel komt mede tot stand dankzij steun van Senter Technologie & Samenleving, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, en Stadsdeel Amsterdam Noord.
https://www.waag.org/verhalentafel

Deel: ' Verzorgingshuis Amsterdam-Noord neemt VERHALENTAFEL in gebruik '
Lees ook