Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Amsterdam, 2 juni 1999

Personeel van de Amsterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen leert deskundig omgaan met psychiatrische ouderen.

Het aantal ouderen met psychiatrische en gedragsproblemen neemt toe. Personeelsleden van instellingen worden hier steeds vaker mee geconfronteerd. Deze constatering was voor de SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam, waarbinnen ruim honderd zorginstellingen participeren) aanleiding om het project ‘Deskundig Omgaan met Psychiatrische Ouderen’ op te zetten. Doel van het project is in de eerste plaats het scholen van personeelsleden van verzorgings- en verpleeghuizen in de omgang met psychiatrische ouderen. Op woensdag 9 juni as. zal wethouder Ter Horst aan de kandidaten van het opleidingsproject ‘Deskundig Omgaan met Psychiatrische Ouderen’ officieel een certificaat uitreiken.

Het opleidingstraject is momenteel in volle gang. Het project werkt volgens het principe van ‘train de trainer’. In het kader van het project zijn in vier groepen circa 50 medewerkers uit de instellingen opgeleid tot trainer De laatste groep eindigt 9 juni as. Deze trainers zullen binnen de SIGRA-instelling in totaal 2000 personeelsleden van Amsterdamse verzorgings- en verpleeghuizen verder opleiden in de omgang met psychiatrische ouderen.

Het project verloopt tot op dit moment erg succesvol. Dit succes is naast de inzet van vele partijen (o.a. SIGRA, opleidingsinstituten, co-financier gemeente Amsterdam) zeker ook te danken aan het grote belang dat door instellingen zelf aan het project wordt gehecht. De bewonerssamenstelling van de Amsterdams verzorgings- en verpleeghuizen is namelijk aan het veranderen. Ouderen worden steeds ouder maar tegelijkertijd steeds zorgbehoevender.

Ook de gemeente Amsterdam hecht grote waarde aan het project. Wethouder G. Ter Horst heeft zich daarom bereid verklaard om op woensdag 9 juni om 16.00 uur aan de laatste trainersgroep de deelname-certificaten uit te reiken. Deze uitreiking zal feestelijk worden opgeluisterd en vindt plaats in zorgcentrum Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52 te Amsterdam (tel. 020 - 625.49.62). Uw aanwezigheid wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Deel: ' Verzorgingshuizen leren omgaan met psychiatrische ouderen '
Lees ook