Gemeente Emmen

Persbericht Animal Plaza

Vestiging AnimalPlaza op Nijbracht

Het college van burgemeester en wethouders streeft naar de vestiging van AnimalPlaza aan de Nijbracht. Hiervoor wordt een artikel 10 WRO-procedure opgestart, gevolgd door een artikel 19 WRO-procedure.

Het bedrijf Nasck BV uit Borger wil in de gemeente Emmen een nieuwe unieke formule van integrale dierverzorging, een AnimalPlaza, vestigen. Het gaat hierbij om een geïntergreerde formule waarin allerlei vormen van dienstverlening op het gebied van dierverzorging. Dit wordt gecombineerd met de verkoop van voor dieren belang zijnde artikelen, met een aparte afdeling gericht op paardenartikelen. Nasck BV heeft interesse om het AnimalPlaza onder te brengen in het pand van de Kroonenberg groep aan de Nijbracht.

In het bestemmingsplan Bargermeer is het Nijbrachtgebied bestemd voor groothandel en detailhandel, maar niet voor dienstverlening. De gecombineerde formule (groothandel en detailhandel) van AnimalPlaza betekent een nieuwe ontwikkeling. Om het bedrijf toe te laten is een artikel 19 WRO nodig.

Lijstensystematiek

In het huidige bestemmingsplan is een lijst van assortimenten opgenomen. Op deze lijst staan de toegelaten branches die geldt voor perifere locaties waar in principe alle typen grootschalige detailhandel kan plaats vinden. De lijstensystematiek bestaat uit een witte lijst (artikelen die verkocht mogen worden op perifere locaties), grijze lijst (artikelen die niet gewenst zijn op perifere locaties, maar wel als nevenartikel verkocht mogen worden) en de zwarte lijst (artikelen die niet op deze locaties verkocht mogen worden). De verkoop van diervoerders en paardensportartikelen uit het assortiment van AnimalPlaza valt onder de grijze lijst.

Unieke formule

De formule AnimalPlaza is een unieke formule en kan - gezien het ruimtebeslag - in deze regio alleen een kans krijgen op een perifere locatie. Deze multifunctionele, grootschalige en themagerichte formule levert de Nijbracht extra aantrekkingskracht op. Uit overleg met de Koepel is gebleken, dat zij bereid zijn over de scheiding van de witte, grijze en zwarte lijstensystematiek verder te discussiëren.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Deel: ' Vestiging dierverzorging AnimalPlaza in Emmen '
Lees ook