Gemeente Moerdijk


VESTINGSTEDENDAGEN 2004 WORDEN VERVROEGD NAAR JUNI

De vestingstedendagen 2004 in Willemstad worden vervroegd van september naar juni 2004. De Nederlandse Vereniging voor Vestingstedendagen heeft dat gevraagd.

Willemstad is lid van de Vereniging voor Vestingstedendagen. De leden organiseren om beurten de vestingstedendagen. Willemstad is in 2004 de organisator. In eerste instantie leek het een aardig idee om de vestingstedendagen samen te laten vallen met de open monumentendagen op 11 en 12 september. Het thema van de open monumentendagen volgend jaar is vestingwerken. In de praktijk blijkt het geen haalbare kaart. De leden van de Vereniging voor Vestingstedendagen spelen altijd een grote rol in het weekeinde van de Vestingstedendagen. Ze komen dan in vol ornaat naar de organiserende plaats om de dagen een historisch cachet te geven. Op 11 en 12 september is dat niet mogelijk omdat ze dan in hun eigen plaats druk bezig zijn met de plaatselijke activiteiten rondom de open monumentendagen.

In goed overleg is besloten de vestingstedendagen in Willemstad te vervroegen naar 19 en 20 juni. De werkgroep heeft helaas afmeldingen gekregen van kroonprins Willem-Alexander en prins Maurits. Geen van beiden is in de gelegenheid, zoals de organisatie graag wilde, om de vestingstedendagen te openen.

Inmiddels is er een thema gekozen voor het evenement: De historie door de jaren heen. De externe projectgroep is drie keer bij elkaar geweest. In de projectgroep zijn vertegenwoordigd: de horeca Willemstad, de ondernemersvereniging, het Toeristen- en Arrangementenbureau Willemstad, het Oranjecomité, de Heemkundekring, Hart voor Willemstad, de gemeente, de havenmeester, de forten en de wijkagent. Op maandag 24 maart is er weer een bijeenkomst. Er ligt een globaal draaiboek dat de projectgroep verder gaat uitwerken. Op korte termijn benadert de werkgroep verenigingen en inwoners van Willemstad om mee te doen aan de vestingstedendagen 2004.

Deel: ' Vestingstedendagen 2004 Moerdijk vervroegd naar juni '
Lees ook