Gemeente Ubbergen


Veteranen in Ubbergen

De regio Nijmegen en Ubbergen in het bijzonder heeft de afgelopen dagen weer bezoek gehad van de "Old Comrades Group" uit Engeland. Deze groep bestaat uit veteranen die met name in deze regio hebben gevochten, na de landing in Normandië en de bevrijding van deze regio. Op 17 juni stond de gemeente Ubbergen op het programma. Zoals gebruikelijk wordt er eerst een groepsfoto gemaakt en gaan de dames en heren daarna naar de raadszaal. Hier wordt onder het genot van koffie en cake, een welkomstwoord gesproken door Burgemeester Wilbers en kunnen de veteranen zelf vragen stellen. Dat de belangstelling breed is moge blijken uit de vragen over overstroomgebieden en retentiebekkens en politieke stromingen en vraagstukken. Daarna was er nog de mogelijkheid voor het uitwisselen van borden e.d. Ook konden de veteranen persoonlijk wat vragen stellen. Al met al een traditievolle, dankbare en zonnige happening met een tragisch randje.

De "Old Comrades Group" uit Engeland
De "Old Comrades Group" uit Engeland

AGENDA

Gemeentelijke plannen worden eerst besproken in één van de raadscommissies. Tijdens een commissievergadering kunt u vaak zelf meepraten over een onderwerp.
Commissievergaderingen worden in het gemeentehuis gehouden en beginnen meestal om 20.00 uur. Vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom en een kopje koffie wordt u aangeboden. Binnenkort worden de volgende vergaderingen, voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Alle bijeenkomsten beginnen, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur in het gemeentehuis. Mocht een vergadering of bijeenkomst niet doorgaan, dan wordt dat bij de hoofdingang van het gemeentehuis gepubliceerd.

donderdag 13 juni: vergadering van de gemeenteraad dinsdag 18 juni: vergadering van de commissie welzijn woensdag 19 juni: vergadering van de commissie grondgebied donderdag 20 juni: vergadering van de commissie algemene zaken zaterdag 22 juni: opening "Water Werkt" vanaf 13.00 uur bij het gemeentehuis en elders in Beek
woensdag 26 juni: vergadering van de monumentencommissie donderdag 4 juli: vergadering van de gemeenteraad

De agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad en van de commissies liggen vanaf één week voor de vergaderdag ter inzage in het voorlichtingscentrum van het gemeentehuis.

Meer informatie vindt u hier

Deel: ' Veteranen in Ubbergen '
Lees ook