---


---

Veteranendag goed bezocht

11-07-2002

Special: Nationale Vlootdagen Koninklijke Marine

Van heinde en verre trokken donderdag 11 juli rond 8000 veteranen en begeleiders naar Den Helder om de veteranendag te bezoeken. Deze dag wordt in Den Helder jaarlijks voorafgaand aan de Nationale Vlootdagen georganiseerd. Veteranen worden hierdoor in de gelegenheid gesteld op één dag een groot aantal binnen- en buitenlandse marineschepen te bekijken. Hun speciale aandacht ging dit jaar duidelijk uit naar het nieuwste fregat van de Koninklijke Marine, Hr. Ms. De Zeven Provinciën en de replica van het historische zeilschip Duyfken uit Autralië.

Een flink aantal veteranen liep mee in de veteranenmars en het defilé. Vanaf het podium werden de veteranen daarna toegesproken door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal C.J.M. de Veer. Na de lunch verzamelden veel veteranen zich in de hangar van Hr. Ms. Amsterdam waar een algemene kerkdienst werd gehouden. In de loop van de middag vonden diverse demonstraties plaats door mariniers, schepen en vliegtuigen. De dag werd opgeluisterd door de Steelband van het Korps Mariniers. De veteranendag werd om 17.00 uur afgesloten.

Donderdagavond om 20.00 uur werd in de schouwburg De Kampanje van Den Helder een concert gegeven door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Dit concert is traditioneel de opening van de Nationale Vlootdagen 2002. (foto's: CAVDKM)

Meer informatie Nationale Vlootdagen Koninklijke Marine: www.nationalevlootdagen.nl

Ministerie van DefensieDeel: ' Veteranendag goed bezocht '
Lees ook