VEV

Examinering veiligheidscertificaat via CD-i

Examinering veiligheidscertificaat via CD-i

Nijkerk, 2 maart 1999

VEV examineert kandidaten voor veiligheidscertificaat via CD-i

Op 23 februari jl. werd bij VEV voor de eerste maal het examen .Veilig omgaan met elektriciteit op de werkplek', kortweg VOE, afgenomen. De heer C.H.C. Morsman van de certificerende instantie Det Norske Veritas (DNV) was bij deze primeur aanwezig om het gebruik van de CD-i, die bij dit examen als toets- medium wordt gebruikt, te controleren. Door signering van de CD-i verklaarde DNV het examen als gecertificeerd.

Iedere werknemer dient volgens artikel 6 van de Arbowet te weten hoe hij binnen het bedrijf veilig en gezond kan werken. Hiervoor dient hij goed geïnformeerd te zijn over de aard van de werkzaamheden, de daaraan verbonden gevaren en de te nemen preventieve maatregelen. De cursus .Veilig omgaan met elektriciteit op de werkplek' die sinds vorig jaar in het cursuspakket van VEV Cursussen is opgenomen, biedt bedrijven hierbij de helpende hand. De cursus is bedoeld voor iedereen die niet-elektrotechnisch geschoold is of minimaal een opleiding op VBO-niveau heeft genoten. Hij of zij dient werkzaam te zijn in een industriële werkplaats of omgeving. De betreffende persoon verricht geen elektrotechnische werkzaamheden maar maakt wel gebruik van elektrisch handgereedschap, handlampen, verplaatsbare leidingen en werktuigen. De cursus vormt een handige opstap voor personen die verplicht zijn het veiligheidscertificaat te halen.

De afdeling Examens van VEV zorgt voor de afsluiting van de cursus met een door DNV gecertificeerd examen. Het examen duurt volgens het examenreglement een uur en bestaat uit 70 vragen die met ja of nee moeten worden beantwoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door VEV in opdracht van Cesmetel O+A ontwikkelde CD-i. Met behulp van grootbeeldprojectie passeren 70 vragen in de vorm van statische en bewegende beelden de revue. De kandidaten maken gebruik van een formulier om de antwoorden in te vullen.

Als de cursisten het examen met goed gevolg hebben afgelegd volgens de procedures zoals deze zijn afgeproken met DNV, komen zij in aanmerking voor het DNV-veiligheidscertificaat .Veilig omgaan met elektriciteit op de werkplek'. Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Deel: ' VEV examineert kandidaten veiligheidscertificaat via CD-i '
Lees ook