VEV

VEV informeert decanen over elektr.techn.beroepen

Nijkerk, 10 maart 1999

VEV informeert decanen over elektrotechnische beroepen

Op 4 maart jl. troffen 23 schooldecanen uit alle windstreken in Nederland elkaar bij VEV Elektrotechnisch Vakonderwijs in Nijkerk. Op zoek naar wetenswaardigheden over elektrotechnische beroepen vergaarden zij tijdens hun excursie voldoende informatie om hun adviserende rol op school te kunnen vervullen.

De Vereniging Nederlandse Schooldecanen organiseert jaarlijks zo'n 66 excursies waaraan door schooldecanen voor v(m)bo, mavo, vwo kan worden deelgenomen. Decanen hebben voor de adviserende rol die zij hebben richting leerlingen en ouders de mogelijkheid naar eigen inzicht en keuze deel te nemen aan deze excursies. In overleg met VNS stelde VEV een informatief programma samen waarin een aantal onderwerpen de revue passeerden. Na een algemene inleiding over de VEV-organisatie en een betoog over de aansluiting onderwijs-arbeid werd uitgebreid ingegaan op de kwalificatiestructuur die geldt voor de elektrotechnische beroepsopleidingen. Vanuit hun praktijkervaring met de kwalificatiestructuur vuurden diverse decanen vragen af die naar tevredenheid werden beantwoord.
Aansluitend aan een uiteenzetting over de soorten bedrijven die in de elektrotechnische bedrijfstak bestaan werd een videofilm vertoond waarin het portret van de diverse beroepen treffend wordt neergezet.
Na de lunch reed het gezelschap naar Amersfoort en werd in het hoofdkantoor van Nettenbouw BV ontvangen door
opleidingsfunctionaris, Clemens van Wilgenburg. Nettenbouw BV is een gespecialiseerd installatiebedrijf op het gebied van infrastructurele werken in Nederland. Voor het opleidingsgebeuren houdt dit in dat er bij Nettenbouw veel aandacht wordt besteed aan laag- en middenspanningsopleidingen van niveau 1 (Assistent monteur) tot niveau 4 (Technicus). Deze opleidingen worden door leerlingen van Nettenbouw bij VEV gevolgd. Na een bedrijfspresentatie in een moderne, van alle elektrotechnische gemakken voorziene, ontvangstruimte, begaven de decanen zich naar het Regionaal Praktijk Opleidingscentrum (RPOC) van Nettenbouw. Door de praktijkopleider werd uitleg gegeven hoe leerlingen bij Nettenbouw worden opgeleid. De decanen toonden veel belangstelling en stelden veel vragen aan de leerlingen die aan het oefenen waren.
Uit de reacties is gebleken dat zowel gastheren en gasten terugkijken op een geslaagde en informatieve excursiedag.

Deel: ' VEV informeert decanen over elektrotechnische beroepen '
Lees ook