Gemeente Capelle a/d IJssel


Video baggerwerkzaamheden in Schollevaar

Deze video is gemaakt door Hoogheemraadschap van Schieland tijdens baggerwerkzaamheden in 1997. Op deze video kunt u zien wat de noodzaak van baggeren is, onder andere wat er gedaan wordt met de baggerspecie en welke problemen zich tijdens het baggeren kunnen voordoen. De videoband is speciaal bedoeld voor de bewoners van de wijk Schollevaar. Wanneer er gestart wordt met baggeren is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wordt tijdig vermeld op deze pagina.

Waarom baggeren?

Regelmatig baggeren is noodzakelijk om de doorstroming te bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren. In diepe sloten loopt de temperatuur zomers minder snel op en is een betere plantengroei. Hierdoor ontstaat minder snel zuurstofgebrek, waardoor vissterfte wordt voorkomen. Ook is er minder kans op overmatige groei van kroos, waardoor de kans op stankoverlast en botulisme daalt.

Uit baggeronderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de baggerspecie in de Capelse watergangen redelijk tot goed is. Baggerspecie van deze kwaliteit mag gewoon op de kant worden gelegd om in te drogen, daarna is het weer geschikt voor hergebruik. De bagger blijft ongeveer twee maanden liggen om in te drogen, vervolgens worden de velden waarop gestort is weer ingezaaid met gras.

Heeft u vragen of interesse om deze videoband te bekijken, reserveer deze dan bij het Informatiecentrum van de gemeente via telefoonnummer 284 84 84. U kunt de band natuurlijk ook bij Hoogheemraadschap van Schieland reserveren, bel hiervoor telefoonnummer 453 73 12. Vergeet niet bij het afhalen van de videoband uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Video baggerwerkzaamheden Schollevaar Capelle a/d IJssel '
Lees ook