Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Video: Inburgeren in Nederland

Doel
De video "INBURGEREN in Nederland" laat zien wat nieuwkomers te wachten staat tijdens het inburgeringsonderzoek en -programma. De video is geschikt om nieuwkomers te informeren over de inburgering. Bij voorkeur wordt de nieuwkomers de video getoond voorafgaand aan het inburgeringsonderzoek, bijvoorbeeld tijdens het kennismakingsgesprek op Bureau Nieuwkomers, bij de Sociale Dienst of bij de lokale werkgroep van VluchtelingenWerk. Inhoud:
De videoband geeft nieuwkomers een eerste indruk van het inburgeringsproces. Aan de hand van de ervaringen van drie nieuwkomers wordt een beeld geschetst van wat een nieuwkomer kan meemaken tijdens het inburgeringsonderzoek en -programma. Technische gegevens


* Het programma is in vijf talen op de videoband opgenomen, namelijk Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Somalisch.
* Schriftelijke begeleiding: een beknopte samenvatting in 9 talen (naast de bovengenoemde talen Farsi, Dari, Papiamento en Servo-Kroatisch). Nieuwkomers kunnen zich het best eerst via deze vertaalde samenvatting van de inhoud van de video op de hoogte stellen alvorens de videoband te bekijken. De samenvatting is ook bedoeld om ter plaatse te kopieren en nieuwkomers, na het zien van de band, mee naar huis te geven.

Co-productie
De videoband is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de NPS, FORUM en VluchtelingenWerk. De video is op 29 mei 1999 uitgezonden op Nederland 3.

Nabestellingen
Exemplaren van de videoband kunnen worden aangevraagd bij de firma Duplitron, tel: 0345-575619 à f 49,25 (inclusief verzendkosten, exclusief BTW).

Deel: ' Video Inburgeren in Nederland '
Lees ook