Vereniging FME-CWM


Persbericht

Zoetermeer, 18 januari 1999

PR-video over metalektro-industrie

De afdeling Communicatie van FME-CWM heeft samen met Toonder Studio's een PR-video gemaakt over de maatschappelijke betekenis van de metalektro-industrie, gekoppeld aan de boodschap dat voor het bedenken, maken en verkopen van producten en diensten goed opgeleide mensen nodig zijn. Deze informatie is 'verpakt' in een verhaal en in een omgeving die zeker jongeren aanspreken. Een op het Internet 'surfende' jongeman raadpleegt de site van FME-CWM (http:\www.fme.nl) en komt letterlijk in de computer en in de site terecht. Via verschillende buttons en balken komt hij in diverse aandachtsgebieden terecht waar informatie wordt gegeven over de grote variëteit aan producten en productieprocessen, de onmisbaarheid van metalektroproducten en -diensten in alle andere bedrijfstakken en het huishouden. Ook is er aandacht voor milieuzorg en de rol die FME-CWM speelt binnen onze sector als werkgevers- en ondernemingsorganisatie. Uiteindelijk komen dertien mensen aan het woord die vertellen over hun beroep en de opleiding die ze hebben gevolgd.
In januari is de video in een oplage van tienduizend stuks verstuurd naar alle basisscholen, de scholen voor voortgezet onderwijs en de Regionale Opleidingscentra. De dekanen en studiebegeleiders is gevraagd de ruim tien minuten durende video met de titel "Een wereld van verschil" te vertonen aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool en andere leerlingen die overwegen te kiezen voor een technische opleiding of beroep of hopen te gaan werken bij een bedrijf in de metalektro-industrie. Scholen, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen (extra) exemplaren van de video gratis opvragen bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie van FME-CWM, telefoon 079- 353 12 10 (E-mail: bidoc@fme.nl ).

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Video over maatschappelijke betekenis metalektro-industrie '
Lees ook