PERSBERICHT
VIDEOLEZING DR. DWIGHT NELSON VAN ANDREWS UNIVERSITY OVER SCHEPPING EN RUSTDAG Op vrijdag 3 maart a.s organiseert de Sabbatstichting een sabbatswijding voor iedereen die belangstelling heeft voor de bijbelse rustdag. Na een gezamenlijke vegetarische maaltijd die voor iedereen gratis toegankelijk is, zal Dr. Dwight Nelson van Andrews University via een videolezing het verband aantonen tussen het vierde gebod en de schepping. De lezing met als titel "het geheim dat Darwin vergat" laat zien dat de zevendaagse week op geen enkele wijze door de evolutietheorie te verklaren valt. Steeds meer biologen raken ervan overtuigd dat de week als tijdseenheid "in de mens gebakken zit". Het 7 daagse bioritme is één van de recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van moderne chronologie. Het uit zich in kleine variaties in bloeddruk en in de reacties op infectie en zelfs orgaantransplantatie. De mens is daar niet uniek in: zelfs simpele organismen als bacteriën en eencelligen lijken dit zevendaagse ritme met ons te delen. Dr. Nelson zal in zijn videolezing aantonen dat er in de geschiedenis veel pogingen gedaan zijn om de zevendaagse week te vervangen door een meer "praktische" tijdsindeling, maar dat dit nooit gelukt is. De Grieken experimenteerden met een 10-daagse week, de Romeinen met een 8-daagse week, tijdens de Franse revolutie werd opnieuw de 10-daaagse week voorgesteld, in de Sowjet Unie werd in 1929 een 5 daagse week ingevoerd, in 1932 een 6-daagse week maar in 1940 teruggekeerd naar de 7 daagse week. De lezing van Dr. Dwight Nelson is inmiddels door miljoenen mensen met belangstelling gevolgd via satellietverbindingen op 7600 plaatsen in 100 landen en in 40 talen. De Sabbatstichting is buitengewoon verheugd dit bijzondere programma nu ook in Nederland, met Nederlandse vertaling, te kunnen brengen. De volledige tekst van de videolezing is op internet te downloaden via http://www.net98.org/lectures/english08.html voor hen die niet in de gelegenheid zijn a.s. vrijdag naar de ruimte te komen Na de videolezing van Dr. Dwight Nelson zal ds. Nico Kooren uit Apeldoorn voorgaan in een korte sabbatswijding. De sabbatstichting voorziet in een grote behoefte nu steeds meer christenen zich bezinnen op de betekenis van de bijbelse rustdag en de achtergronden daarvan. Met name binnen orthodox christelijke kring wordt de discussie gevoerd of de reformatie reeds voltooid is, of dat het tijd is voor een nieuwe reformatie waarin de rustdag zoals Christus die vierde op aarde en zoals die nog steeds wereldwijd gevierd wordt door meer dan 20 miljoen gelovigen, in ere hersteld wordt. Met name het toegenomen contact tussen Nederlandse en Israëlische gelovigen heeft ook de belangstelling voor de bijbelse sabbat nieuw leven ingeblazen. De bijeenkomst van vrijdag a.s. in de Ruimte (het voormalige PMT) aan de Elspeterweg 177 in Vierhouten (tegenover generaal Winkelmankazerne) vangt aan om 18.00 uur met de maaltijd. De lezing en wijding vangen aan om 19.00 uur. Gelet op de lengte van de lezing van Dr. Nelson zal het programma pas om plm. 21.00 uur afgelopen zijn. Toegang is vrij. Voor de gratis maaltijd is reservering gewenst via 055 5423977. Vierhouten 28 februari 2000
Persinfo: Mike Gassenaar, secretaris Sabbatstichting 055 5423977

Deel: ' Videolezing Sabbatstichting over schepping en rustdag '
Lees ook