Provincie Zeeland

Vier aanbieders openbaar vervoer Midden-Zeeland

Vier bedrijven hebben zich vandaag, maandag 22 juli, ingeschreven voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Midden-Zeeland (Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland) en het collectief vraagafhankelijk vervoer op Walcheren.

Connexxion in Middelburg, Arriva/Taxicentrale Renesse in respectievelijk Heerenveen en Renesse en BBA in Breda hebben voor beide soorten van het openbaar vervoer aanbiedingen gedaan. Taxi Blaakman in Vlissingen schreef alleen in voor het collectief vraagafhankelijk vervoer.

Alle aanbiedingen werden in het bijzijn van een notaris geopend, waarbij de enveloppen met de prijsopgaven meteen aan de notaris in bewaring werden gegeven. Een selectiecommissie, bestaand uit provinciale medewerkers op het gebied van verkeer en vervoer, welzijn en juridische zaken en aangevuld met externe deskundigen van MU Consult in Amersfoort en het Centrum vernieuwing openbaar vervoer in Rotterdam, gaat de aanbiedingen onderzoeken.

Allereerst wordt nagegaan of de aanbiedingen compleet zijn. Als dat zo is, volgt de beoordeling op technische aspecten aan de hand van het bestek. Als ook die gegevens in orde zijn bevonden aan de hand van het bestek, worden de financiële aanbiedingen geopend en beoordeeld.

Verwacht wordt dat half augustus met de dan geselecteerde aanbieder(s) afrondende onderhandelingen kunnen beginnen, waarna eind september/begin oktober de concessie kan worden verleend en de overeenkomst ondertekend.

22 juli 2002, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 42/02

Deel: ' Vier aanbieders openbaar vervoer Midden-Zeeland '
Lees ook