Gemeente Zaanstad


‘Meeting the Mayor’
De burgemeester gaat in gesprek met werkgevers over het thema ‘allochtonen op de lokale arbeidsmarkt’.

Zaanstad is met drie andere gemeenten, Leidschendam, Tilburg en Roermond, dor de VNG verzocht om te fungeren als pilotgemeenten bij het initiatief ‘Meeting the Mayor’ van ‘Ondernemers doen meer’, een samenwerkingsverband tussen werkgeversverenigingen VNO/NCW en de Anne Frankstichting. Deze samenwerking heeft als doel het thema allochtonen op de arbeidsmarkt en binnen het bedrijf onder de aandacht van individuele werkgevers te brengen. Na evaluatie van de pilots zal het initiatief landen worden ingezet.

De match tussen vacature en allochtone werkzoekende is niet altijd eenvoudig. Werkgevers zoeken goed gekwalificeerde medewerkers en hebben hun eigen prioriteiten binnen het bedrijf. Reeds opgedane ervaringen en vooroordelen kunnen een rol spelen. Ook bestaat er geen goed inzicht in wat allochtonen te bieden hebben. Door nu met 25 werkgevers/directeuren in gesprek te gaan, wordt gericht de aandacht gevraagd voor dit vraagstuk.

De gemeente, zelf ook werkgever, heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de lokale werkgelegenheid en bij de participatie van al haar inwoners.

Op woensdag 24 maart 1999 worden 25 werkgevers, geselecteerd in nauwe samenwerking met het Bureau Bedrijven van ESO, uitgenodigd voor een bijzondere themavergadering van de Begeleidingsgroep Arbeidsmarktaangelegenheden van ‘Klaar voor de Toekomst’ in de Raadszaal van het gemeentehuis. Deze besloten vergadering wordt voorgezeten door de portefeuillehouder Economische Zaken, Daan Sanders.

Burgemeester Ruud vreemand zal het thema inleiden met het doel tot een levendige discussie te komen en inzichten te verruimen. ‘Ondernemers doen meer’ zal zorgdragen voor audiovisuele en andersoortige informatie en ook zal een aanbod worden gedaan voor begeleiding van werkgevers en werknemers binnen de bedrijven.

In de komende tijd zal de bijeenkomst worden voorbereid door een werkgroep bestaande uit medewerkers van verschillende gemeentelijk diensten en betrokken organisaties uit het werkveld. De gemeentelijke coördinatie berust bij Piet Jansen, adviseur arbeidsmarktaangelegenheden bij ESO. De pilots worden begeleid door een werkgroep van ‘Ondernemers doen meer’, waarin ook alle coördinatoren van de deelnemende gemeenten zitting hebben.

Zaanstad, 7 januari 1999

Deel: ' Vier gemeenten aandacht voor allochtonen op de arbeidsmarkt '
Lees ook