Gemeente Eemsmond


Persberichten

Vier gemeenten tekenen convenant met Rode Kruis

woensdag 12 juni 2002

Op vrijdag 14 juni 2002 tekenen de burgemeesters van de gemeenten Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl een convenant met het Nederlandse Rode Kruis. De ondertekening vindt plaats om 10.00 uur in het gemeentehuis van Delfzijl. Het convenant legt voor een periode van vier jaar vast dat het Rode Kruis de opvang en verzorging van evacués uitvoert bij een crisis of ramp. In Eemsmond, Appingedam en Loppersum geldt de overeenkomst met ingang van 1 januari 2002, in Delfzijl vanaf
1 januari 2001.


Opvang en verzorging
Het Rode Kruis voert de opvang van evacués uit volgens het draaiboek Opvang en verzorging, dat onderdeel is van het Raamplan Crisismanagement (vroeger het rampenplan). Het Rode Kruis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar voor de opvang van evacués. Bovendien beschikt deze organisatie over de benodigde kennis en het materieel dat noodzakelijk is bij een ramp of crisis. Verder garandeert het Rode Kruis continuïteit zolang de burgemeester opvang wenselijk acht. De gemeenten hechten dan ook grote waarde aan de overeenkomst met het Rode Kruis.
Het convenant regelt de uitvoering van een deel van het crisismanagement, de burgemeester blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

Raamplan Crisismanagement
Het Raamplan Crisismanagement wordt gezamenlijk opgesteld door alle vijfentwintig Groninger gemeenten, onder de vlag van de Hulpverleningsdienst Groningen. Het raamplan bevat verschillende deelprocessen, voor onder meer milieubescherming, voorlichting, schadeafhandeling, uitvaartverzorging en registratie van slachtoffers. Vrijwel alle deelprocessen met bijbehorende draaiboeken worden op dit moment herzien.

De deelprocessen zijn grotendeels voor alle gemeenten gelijk. Daarnaast is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van gemeentespecifieke informatie aan de draaiboeken.

Deel: ' Vier gemeenten tekenen convenant met Rode Kruis '
Lees ook