KWALITEITSCENTRUM EXAMINERING

Vier Kenniscentra goedgekeurd door het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE)

Amersfoort: Vandaag hebben de eerste vier Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Bouwradius, SBW, SH&M en SVS) het predikaat voorlopig goedgekeurd ontvangen van het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) voor de levering van examenproducten en -diensten aan onderwijsinstellingen gedurende het studiejaar 2003-2004. Met deze goedkeuring van de vier Kenniscentra loopt het KCE vooruit op zijn wettelijk voorziene taak vanaf augustus 2004. Tegelijkertijd hebben de betreffende Kenniscentra een gezamenlijke folder gepresenteerd waarin hun gemeenschappelijke aanbod van producten en diensten richting die onderwijsinstellingen staat beschreven. Voor het komende jaar wordt dit aanbod overigens nog wel afzonderlijk aan de onderwijsinstellingen aangeboden.

De directeur van het KCE, Cees Datema, reikte de eerste certificaten uit aan de heer Turpijn, algemeen directeur Bouwradius, de heer Verschoor, algemeen directeur SVS, de heer van de Voort, algemeen directeur SH&M en de heer Arntz, algemeen directeur Infra opleidingscentrum SBW.
Datema sprak daarbij de waardering uit over de wijze waarop de betrokken organisaties hun producten en diensten hebben vormgegeven en georganiseerd. Als jullie toonaangevend zijn en tegelijkertijd representatief voor alle Kenniscentra, dan zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet, aldus de KCE- directeur.

Gemeenschappelijk aanbod
Mevrouw Min, directeur buitendienst van SVS, overhandigde vervolgens de eerste folder met daarin het gemeenschappelijke aanbod aan de heer Datema. Het gemeenschappelijke aanbod van Bouwradius, SBW, SH&M en SVS bestaat hieruit dat zowel examenproducten als -diensten voor het studiejaar 2003 2004 gezamenlijk met de borging door de bedrijfstakken worden aangeboden richting de onderwijsinstellingen. Door een dergelijk totaalpakket aan te bieden willen de vier Kenniscentra de goede samenwerking voortzetten die in de afgelopen jaren met de onderwijsinstellingen is opgebouwd. Hiermee beogen zij het vertrouwen van de bedrijfstak in het beroepsonderwijs verder te versterken.

KCE
Het KCE is opgericht in maart 2002 op initiatief van Colo, de Bve Raad en Paepon als reactie op de vele geluiden over een achterblijvende kwaliteit van het examen in het mbo en de daaruit voortvloeiende discussie over de waarde van de diploma's. Het KCE borgt en stimuleert de kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs en levert hiermee een bijdrage aan het maatschappelijke vertrouwen in het mbo-diploma.

Deel: ' Vier Kenniscentra goedgekeurd door KCE '
Lees ook